Ukidanje mogućnosti anonimnog prijavljivanja učitelja i nastavnika u hrvatskim školama

Poštovana gospođo ministrice Divjak, poštovani gospodine predsjedniče vlade Plenkoviću, poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora Jandrokoviću!

Mi, dolje potpisani učitelji  i nastavnici te građani tražimo hitno izmjene i dopune Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahtijevamo da se zaštiti funkcioniranje sustava onemogućavanjem anonimnih podnesaka prosvjetnoj inspekciji. Nadalje, tražimo da se ne uvaže podnesci iz kojih se vidi da podnositelj podneska nije poštovao uobičajeni protokol i hijerarhiju institucija - žalba nastavniku/razredniku, Učiteljskom/Nastavničkom vijeću, ravnatelju, Školskom odboru.   Anonimnost prijava možda na prvi pogled štiti učenika od potencijalne kasnije "osvete" učitelja, ali ovdje je zapravo riječ o mogućnosti zlouporabe zbog eventualnog prekršaja koji se ne mora ni dogoditi, a dogodi li se, sankcionirat će se. Drugim riječima, zbog presumpcije krivnje, uveden je instrument koji u nekim situacijama koči, pa čak i onemogućuje odgojno- obrazovni proces.   Također, recipročno kaznenim odredbama ustanovi/ravnatelju/nadziranom osobama u slučaju dokazanih propusta, tražimo i kaznene odredbe za čelnike prosvjetne inspekcije odnosno podnositelja podneska prosvjetnoj inspekciji ako se propusti ne utvrde.   Stoga tražimo: dopunu čl. 13, stavak 1 na sljedeći način:   Čelnik prosvjetne inspekcije u razmatranje će uzeti samo one podneske u kojima je razvidno da je podnositelj iscrpio sve druge mogućnosti, kao što su žalba Učiteljskom/Nastavničkom vijeću, ravnatelju, Školskom odboru.   ispravak čl. 16, stavak 2, na sljedeći način:   Čl. 16 stavak (2) Inspektor je dužan kao službenu tajnu čuvati dokumentaciju te činjenice i podatke koji su u vezi s inspekcijskim nadzorom te je dužan otkriti identitet podnositelja podneska ako prijavljena osoba to zatraži   dopunu Kaznenih odredbi dodavanjem novog čl. 44 koji bi glasio   Čl. 44 (1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 kn kaznit će se čelnik prosvjetne inspekcije: ako se inspekcijskim nadzorom utvrdi da je podnesak neutemeljen i neosnovan te da je čelnik prosvjetne inspekcije propustio u inicijalnoj procjeni odbaciti podnesak kao takav uzrokujući troškove i neugodnosti svim stranama   (2) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kn kaznit će se podnositelj podneska prosvjetnoj inspekciji: ako se inspekcijskim nadzorom utvrdi da je podnesak neutemeljen, te da prijavljena ustanova/osoba nije napravio propust ni po jednoj stavci podneska

Potpišite ovu peticiju

Potpisivanjem prihvaćam da će Tamara Šoić moći vidjeti sve informacije koje navedem u ovom obrascu.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.


Dajem privolu za obradu informacija koje dostavim u ovom obrascu za sljedeće svrhe:
Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...