Ugovor o obradi podataka (DPA)

Zadnje ažurirano: 2024-06-07

Zadnje ažuriranje stranice Podizvršitelja: 2024-05-12

Ovaj DPA opisuje uvjete pod kojima obrađujemo osobne podatke u vaše ime.

Ovaj Ugovor o obradi podataka (Ugovor) opisuje obveze i uvjete pod kojima Petitions24 Oy (Pružatelj usluga) obrađuje osobne podatke u ime autora peticije (Autor peticije ili Voditelj obrade) u pružanju usluga hostinga online peticija (Usluge).

Izmjena Uvjeta

Zadržavamo pravo izmjene ili dopune ovih Uvjeta u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti.

Definicije i uloge

  • Pružatelj usluga: Peticijeonline.com (Petitions24 Oy), koji djeluje kao izvršitelj obrade, obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade kada je to potrebno za pružanje usluga.
  • Voditelj obrade podataka: Autor peticije, koji određuje svrhe i načine obrade osobnih podataka prikupljenih od potpisnika njihove peticije. Kao autor peticije hostirane na Peticijeonline.com, smatrate se voditeljem obrade podataka. Vi odlučujete o sadržaju peticije, što se traži od potpisnika, o svrhama obrade njihovih osobnih podataka te o trajanju pohrane osobnih podataka. Peticijeonline.com pruža online platformu za kreiranje i hostiranje peticija, olakšavajući vašu ulogu Voditelja obrade podataka s autonomijom da oblikujete prikupljanje i korištenje podataka prema vašim ciljevima i zakonskim obvezama.

Opseg obrade

Pružatelj usluga obrađivat će osobne podatke isključivo na temelju uputa voditelja obrade i samo onoliko koliko je potrebno za pružanje Usluga. Opseg aktivnosti obrade ograničen je na hosting, upravljanje i olakšavanje mrežnih peticija.

Zaštita podataka

Pružatelj usluga obvezuje se provesti tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao sigurnost osobnih podataka protiv neovlaštenog pristupa, gubitka ili oštećenja.

Podprocesori

Davatelj usluga može angažirati podizvršitelje radi pružanja Usluga. Pružatelj usluga će osigurati da podizvođači poštuju obveze zaštite podataka u skladu s ovim DPA. Priznajete i suglasni ste da Pružatelj Usluga zadržava diskrecijsko pravo odabira i zamjene podizvršitelja prema potrebi za učinkovito pružanje Usluga.

List of the subprocessors. (Zadnje ažuriranje: 2024-05-12)

Odgovornosti voditelja obrade podataka

Voditelj obrade je odgovoran za osiguravanje da prikupljanje, obrada i rukovanje osobnim podacima budu u skladu sa svim primjenjivim zakonima i propisima.

Identifikacija voditelja obrade podataka

Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), potrebno je jasno navesti identitet voditelja obrade podataka. Sljedeće odredbe se odnose na autore peticija koji koriste našu web stranicu:

Pojedinačni autori peticija

Ako vi, kao pojedinac, stvarate peticiju, dužni ste pružiti svoje puno zakonsko ime. Ovo služi kao vaša identifikacija kao voditelja obrade podataka za svrhe GDPR-a.

Organizatori peticije

Ako je peticija stvorena u ime organizacije, mora se navesti pravni naziv organizacije u cijelosti. Uz to, organizacija bi trebala odrediti i osigurati kontaktne podatke predstavnika odgovornog za aktivnosti obrade podataka, kao što je službenik za zaštitu podataka (DPO) ili sličan.

Prava Ispitanika

Voditelj obrade mora osigurati da ispitanici (potpisnici peticije) mogu ostvariti svoja prava prema GDPR-u, kao što su pravo na pristup, ispravak ili brisanje njihovih podataka, ili podnošenje pritužbe nadzornom tijelu.

Odgovornost i sukladnost

Voditelj obrade podataka mora biti u mogućnosti dokazati usklađenost s GDPR-om, uključujući odgovaranje na zahtjeve ispitanika u vezi s njihovim osobnim podacima.

Politika privatnosti ili Obavijest

Mora se pružiti jasna i dostupna politika privatnosti ili obavijest, koja objašnjava kako se obrađuju osobni podaci, svrhe obrade i kako ispitanici mogu ostvariti svoja prava.

Obavijest o promjenama

Autori peticija dužni su obavijestiti Peticijeonline.com (Petitions24 Oy) o svim promjenama svog statusa kao voditelja obrade ili kontaktnih podataka svog predstavnika.

Godišnji pregled obrade podataka

Autor peticije dužan je provesti godišnji pregled kako bi utvrdio postoji li još uvijek valjani razlog za nastavak obrade osobnih podataka potpisnika. Ova revizija treba procijeniti nužnost i relevantnost podataka u odnosu na svrhu peticije. Ako autor peticije utvrdi da više ne postoji valjani razlog za nastavak obrade podataka, mora poduzeti odgovarajuće korake za prestanak obrade te započeti brisanje podataka u skladu s važećim zakonima o zaštiti podataka.

Zadržavanje i brisanje podataka

U slučaju da Voditelj obrade (autor peticije) prekrši bilo koji uvjet Ugovora o obradi podataka (DPA), uključujući, ali ne ograničavajući se na neuspjeh u provođenju godišnjeg pregleda aktivnosti obrade podataka ili pružanju valjanog opravdanja za kontinuiranu obradu osobnih podataka potpisnika, Pružatelj usluga zadržava pravo ukloniti ili izbrisati osobne podatke povezane s njihovom peticijom.

Ograničenje odgovornosti

Ni u kojem slučaju ukupna odgovornost izvršitelja obrade prema voditelju obrade za sve štete, gubitke i uzroke radnji, bilo prema ugovoru, deliktu (uključujući nepažnju) ili na drugi način, ne smije premašiti ukupni iznos koji je voditelj obrade platio izvršitelju obrade prema ovom ugovoru.

Mjerodavno pravo

Ovaj Ugovor će biti uređen zakonima Finske.