Protiv postavljanja ugostiteljskog objekta na pomorskom dobru / plaži u Zablaću (Šibenik)

Poštovani,

dana 01.06. ove godine dio niže potpisanih građana uočio jeda se obavljaju građevinski radovi na području pomoskog dobra, obale, na adresi Obala palih boraca, ispred kućnih brojeva 86, 88, 90, 92...

Građani saznaju da se radi o koncesijskom odobrenju izdanom „za „obavljanje djelatnosti ugostiteljstvo i trgovina“ u Zablaću, ispred kč.br. 4658/3 k.o. Šibenik, i to za montažni objekt do 12m2 i pripadajuću terasu objekta od 20m2, trgovačkom društvu Royal Event Group d.o.o., Sitno Donje“.

Ovu peticiju pišemo u kontekstu načela i ciljeva regenerativnog turizma koji je označen i zacrtan unutar svihEU strateških dokumenata jer je njegov cilj upravo razvojturizma u skladu s potrebama lokalne zajednice, s ciljemočuvanja, a ne narušavanja njihove kvalitete života. Ova inicijativa je i šira od EU, pa i Svjetska turistička organizacijaUjedinjenih naroda regenerativni turizam definira kaoturizam koji u potpunosti uzima u obzir svoje sadašnje ibuduće ekonomske, društvene i ekološke učinke, obraćajući se na potrebe posjetitelja, industrije, okoliša izajednice domaćina.”

Posebno ističemo činjenicu da Šibenik ima pretenzije postatiprvi hrvatski grad koji razvija regenerativni turizam što je definirano u strateškim dokumentima Grada : https://mok.hr/vijesti/item/34909-strategija-sibenik-bi-mogao-biti-prvi-grad-u-hrvatskoj-koji-razvija-regenerativni-turizam-a-simbolizirat-ce-ga-svjetionik 

 

U kontekstu odabrane strategije regenerativnog turizma, iznenađeni smo da u okviru postupka razmatranja i odlučivanja o koncesijskom odobrenju nadležna tijela nisu službenim putem obavijestila lokalno stanovništvo o planu dodjele predmetne lokacije u svrhu ugostiteljskog objekta, niti su pribavila mišljenja lokalnog stanovništva.

Skrećemo pozornost nadležnim tijelima:

1. da se na doslovno par metara od predmetne pozicije, odobrene za svrhu ugostiteljskog objekta s 12m2 zatvorenog prostora te 20 m2 otvorene terase, nalaze obiteljske kuće u kojima tijekom cijele godine, ali i tijekom ljetnih mjeseci borave njihovi vlasnici starije životne dobi, tj. iznad 70 godina starosti;

2. da je ovaj dio obalnog pojasa kao neuređena plaža dosad godinama zbog mira i nekomercijaliziranosti privlačila obiteljis malom djecom, ljude starije životne dobi, skrbnike osoba s poteškoćama u razvoju i njihove štićenike;

3. da je cesta uska, dvosmjerna, i već dosad je u turističkoj sezoni nosila visok rizik sigurnosti po sve građane, vozače i prolaznike, s naglaskom na malu djecu i osobe starije životne dobi. Da prometno i infrastukturno ovaj dio obale i ceste ne može podnijeti još veće povećanje količine posjetitelja i vozila bilo kojeg tipa;

4. da se kontejner i terasa ispred njega urbanistički, kulturološki, sociološki i ekološki ni na koji način ne uklapaju u ovu lokalnu poziciju, narušavaju njezine pozitivne atribute i čine nemoguć razvoj ovog lokaliteta u skladu s aktualnim trendovima održivosti i kulturno-ekološke estetike;

5. da su vlasnici turističkih kapaciteta (apartmana) koji su smješteni u blizini godinama privlačili klijentelu, stalne goste koji su ovamo dolazili zbog mirne i nenapučene plaže.

6. da pri odlučivanju o odobrenju koncesije za ugostiteljski objekt u malom mjestu kao što je Zablaće treba uzeti u obzir i šire ekonomsko-sociološke čimbenike, tj. na koji način će ovakav kapacitet utjecati na postojeće ugostiteljske kapacitete u mjestu te na sveobuhvatni život mjesta, u sociološkom, kulturološkom, ekonomskom i svakom drugom smislu.

Slijedom svega navedenog u  nastavku pojašnjavamo problematiku koju je trebalo uzeti u obzir pri donošenju odluke o alociranju konkretne lokacije za koncesijsko korištenje za ugostiteljski objekt.

Ad 1.

STARIJI STANOVNICI, NJIHOVO ZDRAVLJE I DOBROBIT

Tim starijim stanovnicima potreban je mir, kako tijekom dana za dnevni odmor nakon ručka, tako i navečer od ranih večernjih sati.

Dio starijih stanovnika čija su kućanstva u neposrednoj blizini predmetne lokacije koncesijskog odobrenja narušenog je zdravlja i ima konkretne medicinske dijagnoze, uslijed kojih im je potreban mir i izostanak povećane buke, količine ljudi, prometa i smoga. Uslijed povećanja ovih faktora uznemiravanja i psiho-fizičkog stresa, može im lako biti pogoršano njihovo zdravstveno stanje i ugrožena mogućnost ozdravljenja i ublažavanja nepovoljnih zdravstvenih stanja. Drugim riječima, poslovanje jednog ugostiteljskog objekta na ovakvoj lokaciji te količina ljudi, buke, glazbe, prometa i smoga može izravno uzrokovati pogoršanje zdravstvenog stanja stanovnika starije dobi. Ova činjenica vuče za sobom i pitanje pravne odgovornosti u slučaju da do takvih posljedica dođe.

Ad 2.

SOCIJALNO OSJETLJIVO ODLUČIVANJE

Još puno više od sagledavanja niže opisanih komercijalnih turističkih čimbenika, molimo nadležna tijela i za socijalno osjetljivo odlučivanje. Naime, ovaj potez obale dosad je bio nekomercijaliziran, miran, i ugodan sljedećim kategorijama stanovništva: starijim ljudima, kako smo već spomenuli Ad 1., ljudima s malom djecom, ljudima s poteškoćama u razvoju. Ljeti ovamo svi oni dolaze upravo zbog izostanka gužve na plaži, zbog neprivlačnosti plaže onima koji žele glazbu, kafiće i zabavu. Dakle, ovdje je dosad bio prostor na kojem su u moru i plaži mogli uživati na ugodan način: ljudi starije životne dobi, ljudi s malom djecom te osobe s poteškoćama u razvoju. Molimo da ove kategorije ljudi ne budu izgnane i sa ovog prostora plaže, a bit će, ako se plaža komercijalizira na socijalno, urbanistički i ekološki neodrživ način, što smatramo da predstavlja uvođenje ovakvog jednog ugostiteljskog objekta na par metara od mora na lokaciji koja nosi sve atribute koje smo u ovom tekstu nastojali pobliže opisati.

Apeliramo na sva nadležna tijela da ovaj potez obale ostave mirnim, netaknutim i nekomercijaliziranim, na dobrobit ovdje gore spomenutih kategorija građana te lokalnog stanovništva iz kućanstava neposredno uz obalu, kao i svih ostalih šetaća, joggera, biciklista i građana koji traže mirnu obalu i plažu.

Smatramo da nema opravdanja narušiti i/ili ukinuti prava jedne grupe građana, kojih je mnogo, na dobrobit neke druge grupe građana koji imaju za sebe prikladna mjesta na mnogim već njima prilagođenim lokacijama, čak i unutar samog mjesta Zablaća dovoljno blizu uz mjestnu plažu.

Ad 3.

PROMETNO OGRANIČENA INFRASTRUKTURA

Ovdje je cesta vrlo uska i već dosad postoji problem mimoilaženja dva vozila iz suprotnih smjerova, što ljeti stvara ogromne gužve i prijeti sustavno opasnost za djecu i starije ljude, ali i za ostale prolaznike.

Zbog uske ceste jasno je da lokalna prometna infrastruktura ne podržava dodatno opterećenje, niti vozilima bilo kojeg tipa, niti količinom prolaznika, a do takvog povećanog opterećenja će plažni ugostiteljski objekt neminovno dovesti, jer se i zasniva radi ostvarivanja prometa, čime želi privući što više korisnika, a što će stvoriti prometnu i u prometu sigurnosnu katastrofu.

Količina prometa će neizostavno dodatno povećati količinu smoga i lokalno zagađenje na štetu stanovnika i dnevnih kupača.

Ad 4.

ODRŽIVI TURIZAM, KULTURNO-SOCIOLOŠKO-EKOLOŠKI STANDARDI

U blizini Zablaća nalazi se početak šetnice izgrađene u okviru projekta Natura 2000 .

U duhu novih svjetskih trendova za zaštitu okoliša i interesa lokalnih zajednica, te time u duhu razvoja održivih oblika turizma, a ne destruktivnih, ne bi li bilo logičnije odnjegovati ovaj potez obale kao mirnu i tihu šetnicu i plažu koje će se povezivati uz obalu sa već postojećom šetnicom do ispred tvrđave Sv. Nikole, uz poštivanje svih zakonitosti koje su bile ispoštivane pri projektiranju i realizaciji postojeće šetnice uz Kanal Sv. Ante?

 

 

Ad 5.

TIP TURIZMA VEĆ RAZVIJENOG LOKALNO

Dio lokalnog stanovništva bavi se turizmom u obliku iznajmljivanja apartmana. Tijekom godina razvili su odnos sa stalnim klijentima koji ovamo dolaze upravo zbog nekomercijalizirane i mirne obale i šetnice. Uvođenjem plažnog ugostiteljskog objekta ova šetnica i obala više neće biti mirni, tihi i prirodno-ekološkog tipa, što će odagnati stalne goste iznamljivača, stvoriti rupe u popunjavanju njihovih apartmanskih kapaciteta i tek s vremenom potencijalno privući nove goste, ali ti će gosti neminovno biti drugi tip gostiju, koji traži atrakcije i živost na plaži, a pitanje je žele li takav novi tip turista ljudi koji su dosad puno materijalnih sredstava i truda uložili u stvaranje ugodnog ozračja za mirni tip turista(obitelji i starije ljude), koji se na miran i poštivajući način odnose i prema iznajmljivačima i smještaju.

Ad 6.

ŠIRA SLIKA SOCIOLOGIJE I EKONOMIKE MJESTA ZABLAĆA

Skrećemo pažnju da Zablaće ima javnu plažu, odavno betoniranu u neposrednoj blizini središta mjesta i lučice.  U blizini te plaže postoje već ugostiteljski objekti te zasigurno ima prostora za novi jedan, dva ili tri objekta, ako je baš potrebno nagomilavati iste. Možda treba uzeti u obzir i ekonomsku održivost postojećih objekata te i nju nastojati poštivati.

Zablaće je malo mjesto i ima ograničen kapacitet infrastrukturno i urbanistički za podnošenje sve većeg i većeg broja ugostiteljskih objekata i gostiju. Često vrijedi načelo „manje je više“. Smanjimo količinu, ali održimo i povećajmo kvalitetu usluge, to će svima biti na dobrobit.

 

Slijedom svega izloženog, predlažemo nadležnim tijelima da:

- revidiraju odluku o dodjeli predmetnog koncesijskog odobrenja uzimajući u obzir sve gore navedene argumente, ukinu donijetu odluku o koncesijskom odobrenju, radi udovoljenja dobrobiti svih sudionika lokalne zajednice te donesu odluku o povratu u prijašnje stanje zemljišta na kojem su već izvršeni radovi pripreme i instalacije predmetnog ugostiteljskog objekta i njemu prateće infrastrukture.

 

- u cilju povećanja kvalitete života, sigurnosti na cesti i plaži, te turističke održivosti i privlačnosti Zablaća kao mjesta te konkretnog poteza uz obalu, predlažemo da se dodatno ograniči promet na ovom potezu, na način da se postavi rampa kod ulaza u mjestnu lučicu, i da kroz nju mogu s dozvolama prolaziti samo stanovnici kuća u pripadajućem daljnjem dijelu sela uz obalu, koji do svojih kuća mogu doći samo ovom cestom. Ostali posjetitelji predlažemo da budu upućeni na parkiranje vozila na velikom makadamski uređenom parkiralištu koje se nalazi neposredno uz nogometno igralište uz lučicu.

 

- ako je nužno potrebno iz bilo kojih razloga omogućiti otvaranje još jednog ugostiteljskog objetka, i to baš uz plažu, što mislimo da nije, ali dozvoljavamo da drugačije mogu ocijeniti nadležna tijela uzimajući u obzir stručno sve relevantne faktore, na neke od kojih smo ukazali ranije u ovom tekstu, smatramo logičnim takav objekt smjestiti na nekom odgovarajućem mjestu bar NEKOLIKO METARA DALJE OD PLAŽE, A NE NASRED PLAŽE, a u blizini parkirališta, i to na način da se ne ugrozi čistoća plaže, mir i tišina lokalnom stanovništvu, prometna protočnost  i sigurnost pješaka i vozila u prometu.

 

Zaključno naglašavamo da nemamo ništa protiv daljnjeg uređenja ovog dijela obale, ali na urbanistički i ekološki prihvatljiv i održiv način, utemeljen na natječajem odabranom projektu, uz poštivanje procedure koja će omogućiti pribavljanje i uzimanje u obzir mišljenja i potreba lokalnog stanovništva te globalno aktualne težnje ekološkoj održivosti i ambijentalnoj estetici.

Unaprijed zahvaljujemo svim službenicima i dužnosnicima nadležnih tijela na čitanju ove peticije, uzimanju u obzir izloženih argumenata te revidiranju i ukidanju izdanog koncesijskog odobrenja za predmetnu lokaciju.


Petar Pavić , PlasticFreeCroatia.org    Kontaktirajte pokretača peticije

Potpišite ovu peticiju

Potpisivanjem prihvaćam da će Petar Pavić , PlasticFreeCroatia.org moći vidjeti sve informacije koje navedem u ovom obrascu.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.


Dajem privolu za obradu informacija koje dostavim u ovom obrascu za sljedeće svrhe:
Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...