Tražimo HITNO zaustavljanje radova LNT Vela Luka na trenutnoj lokaciji

45688938_2209262819399143_7022374436376412160_o1.jpgSmatramo da izgradnja "parkirališta" na moru u uvali Vele Luke u okviru projekta izgradnje Luke nautičkog turizma, nije u skladu s konceptom održivog razvoja te da će navedeni projekt umanjiti vrijednost prirodnih i kulturnih resursa Vele Luke.
Vela Luka je luka svih njenih stanovnika koji moraju biti uključeni u donošenje odluka o intervencijama u prostor, a pogotovo onih koje će trajno izmijeniti izgled uvale. U slučaju navedenog projekta stanovništvo je većinom izuzeto te se zbog toga i ostalih činjenica (koje navodimo u nastavku) u potpunosti protivimo izgradnji kapaciteta LNT Vela Luka na odabranoj lokaciji koja se odnosi na morski obalni pojas od Šimetova (Inglezova) mosta do sadašnjeg trajektnog pristaništa na Badu.
Taj prostor - s čistim i otvorenim pogledom na mitski Ošjak - temelj je identiteta naše opjevane vale. Taj prostor je omiljena šetnica Velolučana i posjetitelja te predivan zaljev sa tri gradske plaže koje su tu odkad je i Vele Luke. Na tom prostoru je Vela Luka nastala i razvijala se do danas. Što je Vela Luka sutra bez tog jedinstvenog pogleda na svitanja i zalaze s Bada?
Uvidom u elaborat ovog projekta, stajališta smo da će izgradnja i opterećenje veloluškog akvatorija kapacitetima luke nautičkog turizma na odabranoj lokaciji prouzročit trajnu štetu imidžu i identitetu Vele Luke, prvenstveno stvarnu fizičku štetu veloluškoj uvali, što će onemogućiti daljnji održivi razvoj mjesta.
U elaboratu koji je investitor projekta, LNT Vela Luka, naručio od tvrtke Interkonzalting d.o.o., stoji da će krajobraz, odnosno izgled lokacije biti trajno promijenjen izgradnjom I korištenjem ovog zahvata, no s obzirom na ekonomsku korist koju bi zahvat trebao donijeti Općini, smatra se prihvatljivim.
Međutim, nigdje ne postoji vizualna studija, model ili fotomontaža koja prikazuje tu trajnu izmjenu krajobraza, iako se radi o preko 5 metara visokim objektima i zatvaranju jedinog pogleda koje uvala ima prema otvorenom moru. Na temelju čega se onda procjenjuje da se isplati tako agresivno intervenirati u prostor i trajno mijenjati vizuru mjesta ako uopće nije testirano kako će to u konačnici izgledati u prostoru Vele Luke?
U istom elaboratu obrađen je i ekološki aspekt utjecaja zahvata. Analizom utjecaja zahvata na morsko dno i pripadajuću biocenozu utvrđeni su negativni ekološki utjecaji. Uočeni su negativni utjecaji zahvata na kvalitetu morske vode I ekološku raznolikost.
Takvi utjecaji su zanemareni iako 90 posto turista koji posjećuju Hrvatsku u anketi koju je proveo Institut za turizam ocijenilo upravo čisto more kao glavni motiv dolaska u Hrvatsku. Bez vidljive procjene zaključeno je da su svi ti negativni utjecaji prihvatljivi u odnosu na ekonomski aspekt zahvata. Unatoč tome što je akvatorij Vele Luke, njegove zaštićene I strogo zaštićene vrste, staništa I dna, proglašeno područjem od osobnog interesa Općine Vela Luka, RH I EU, izdana su dopuštenja za zahvat.
U niti jednom poglavlju elaborata LNT Vela Luka nije obrađen taj ekonomski aspekt niti je tvrtka Interkonzalting ekonomski profiliranat. Nijedna druga ekonomska studija do danas nije javno dostupna ili ne postoji. Sljedom navedenog, stajališta smo da se ovdje radi o eventualnom profitu užeg broja pravnih I fizičkih osoba, a na štetu današnjih I budućih generacija Velolučana.
Elaborat ne prilaže ni usporedbe sa sličnim primjerima u Hrvatskoj i svijetu unatoč faktoru koji se u slučaju ove studije nije smio izuzeti, a odnosi se na specifičnosti uvale i lokacije zahvata u samoj uvali. Lokacija zahvata nalazi se 7km unutar zaljeva na čijem se kraju taloži mulj. Unatoč zakonskim regulativama koje nalažu da se izgradnja luka nautičkog turizma vrši na lokacijama koje osiguravaju protočnost, ovdje se radi o zahvatu u skoro najužem području zaljeva.
U elaboratu se navodi rješenje za pristupni parking LNT Vela Luka koji se odnosi na 40 mjesta na do danas javnosti nepoznatoj lokaciji. Nigdje nema procjene mogućnosti niti posljedica izgradnje takvog parkinga u Veloj Luci, ako je takvo nešto uopće izvedivo s obzirom na to da je problematika parkinga u mjestu već prisutna i ista koči razvoj i realizaciju strateških projekata Općine.
S obzirom na sve navedene I druge nepravilnosti te s obzirom na to da su stanovnici Vele Luke dosad uglavnom bili izuzeti iz procesa razmatranja i usvajanja projekta LNT Vela Luka od strane nadležnih institucija i Općine Vela Luka, ponajviše zbog netransparentnosti samog projekta, odnosno izostanka javnog prezentiranja istog i njegovih dugoročnih učinaka, tražimo urgentno zaustavljanje radova na sadašnjoj lokaciji izgradnje 1. faze LNT Vela Luka.

Grupa građana Vele Luke    Kontaktirajte pokretača peticije

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize Grupa građana Vele Luke to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ILI

Primit ćete e-mail s poveznicom kako biste potvrdili svoj potpis. Kako bi bili sigurni da primate naše e-mailove, molimo dodajte info@peticijeonline.com u svoj adresar ili popis sigurnih pošiljatelja.

Molimo uzmite u obzir da ne možete potvrditi svoj potpis odgovarajući na ovu poruku.
Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...