Yoga nije sport!

Yoga u Hrvatskoj u posljednjih je desetak godina od razmjerno rijetke i nedovoljno poznate, orijentom obojane prakse koja se organizirano slijedi u tek nekolicini društava i zajednica, postala općim mjestom suvremene kulture življenja. Došla nam je i razvila se u cjelokupnoj raskoši svoje raznolikosti.

Broj polaznika različitih stilova yoge, učitelja i mjesta na kojima se nudi teško je i pobrojati. Brojnost i vidljivost yoge, koja nas sve veseli, otvorila je međutim nova pitanja na koja ranije nismo trebali davati odgovora. Prije svega, pitanje – što je yoga? Ne filozofijski ili religijski, već mnogo konkretnije – kako je klasificirati kao djelatnost u skladu s važećim propisima? Radi li se o sportu, duhovnosti, filozofiji, prevenciji, anti stres terapiji ili o svemu navedenom?

Na ovo važno pitanje odgovor ne može dati jedna osoba niti Hrvatski olimpijski odbor koji je to pokušao. Odgovor ne mogu dati niti ustanove kojima je u cilju da se ova disciplina kategorizira na jedan ili drugi način. Odgovor može formulirati samo najšire moguće tijelo stručnjaka; učitelja yoge, zajednica i udruga kojima je yoga od životne važnosti te koji yogu i prakticiraju. Odatle nužnost i potreba za ustanovljavanjem nacionalnoga saveza za yogu (hsy.hr) koji je donio sljedeću deklaraciju o yogi

Yoga je drevno znanje o duhovnoj, a potom i tjelesnoj disciplini. Yoga nema obilježja natjecateljskog niti rekreativnog sporta. Ona pridonosi prirodnosti čovjeka i podržava osobu na svim područjima života. Pozitivni učinci potvrđeni su mnogobrojnim psihološkim, fiziološkim, sociološkim i ekološkim istraživanjima.

Osnovni pojmovi i načela yoge sadržani su u temeljnom tekstu filozofskog sustava yoge, Yoga Sutrama, koji se pripisuje mudracu Patanjaliju. U ovom zapisu yoga se određuje na sljedeći način: “Yoga je zaustavljanje vrtloženja svijesti” (Y.S., 1.2), što se nadalje tumači: “Tada promatrač (subjekt svijesti) ostaje u vlastitu liku (naravi)” (Y.S., 1.3). To znači da yoga služi samospoznaji.

Sustav yoge obuhvaća niz meditativnih vježbi, a s vremenom su se u njoj razvile i mnogobrojne tehnike nadzora nad disanjem i tijelom.

Yoga se razvila u Indiji zbog čega se služi tradicionalnim indijskim pojmovljem. Njene metode su univerzalne i mogu se uskaditi s kulturološkim, religijskim, nacionalnim i tradicijskim značajkama svake sredine, a može prenositi svoju metodu i tehnike i tako da nadiđe sve te razlike. Yoga može ostvariti jedinstvo različitosti i usklađivati sve vidove života te se stoga uspješno primjenjuje diljem svijeta.

Izuzetno važne jogijske discipline su i dhyana (meditacija), pranayama (vježbe disanja), dharana (vježbe koncentracije) i slično. Grane yoge obugvaćaju sve od Hatha yoge koja se odnosi  na prakticiranje asana (pozicija), pranayame (disanja), kriya (tehnika čišćenja) i sl. do grana poput Karma yoge (put nesebičnog pomaganja), Bhakti yoge (put predanosti) i Jnana yoge (yoga znanja). 

Stoga zaključujemo da je yoga multidisciplinarna drevna znanost i preširok pojam da bi se karakterizirao na jedan način. Također, kao Savez stručnjaka u području yoge i srodnih znanosti vjerujemo da je yoga sve prije no sport.

Ukoliko se slažete s navedenim te nam, kao praktikanti i ljubitelji yoge, želite pomoći da zaštitimo dignitet ove drevne discipline, molimo Vas da potpišete našu peticiju. 

Hvala Vam!

Namaste,

Vaš HSY 

 

 


Hrvatski savez za yogu    Kontaktirajte pokretača peticije