Očuvanje izvora pitke vode i ekološko zbrinjavanje otpada PGŽ

PETICIJA STANOVNIKA S PODRUČJA

GRADA RIJEKE I OPĆINA  Bakar, Kastav, Kraljevica, Opatija, Čavle, Klana, Lovran, Matulji, Mošćenička Draga i ViškovoSukladno članku 63. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave (NN 33/96) podnosimo slijedećuP R E D S T A V K U


POZIVAJUĆI SE NA USTAVNO PRAVO NA ZDRAV ŽIVOT OVOM PREDSTAVKOM SE UPUĆUJE PETICIJA
NIŽE POTPISANIH GRAĐANA GRADA RIJEKE I OPĆINA:

Bakar, Kastav, Kraljevica, Opatija, Čavle, Klana, Lovran, Matulji, Mošćenička Draga i Viškovo1) ZAUSTAVLJANJE POSTOJEĆEG PRIMITIVNOG MODELA „ZBRINJAVANJA SMEĆA“ I TO:

- hitno zaustaviti dovoz i odlaganje smeća na deponij Viševac

- hitno zaustaviti baliranje smeća na Viševcu i Marišćini

- hitno prekinuti odlaganje smeća u kazete na Marišćini

- hitno sanirati deponij Viševac


2) REVIZIJU PROJEKTA FORMIRANJA CENTRALNOG ŽCGO MARIŠĆINA ZBOG:

- centralizacije sustava zbrinjavanja smeća na županijskog razini, a protivno postojećoj zakonskoj regulativi

- potpuno nedopustivog odabira lokacije iznad izvora pitke vode na vrlo trusnom području

- izbora skupih i zastarjelih tehnologija za obradu smeća (ukupna cijena koju će platiti građani je preko 100.000.000,00 EUR)

- povećanja tarifa za odvoz smeća (obaveza definirana ugovorom o financiranju Europske Investicijske banke) kako za gospodarstvo tako i za tvrtke kako bi se financiralo ogromno, a potpuno nepotrebno ulaganje u postrojenja zastarjelog koncepta obrade smeća

 

3) UVOĐENJE EKOLOŠKOG MODELA GOSPODARENJA OTPADOM KOJI JE ZASNOVAN NA:

- primarnoj selekciji otpada u domaćinstvima i gospodarstvu

- uštedama na računima za odvoz otpada zavisno o razini primarne selekcije

- tretiranju otpada kao sirovine

- radikalnom smanjivanju količine otpada koji se odlaže prema posebnim uvjetima

- štednji vode, energije i sirovinaPETICIJA


MI, GRAĐANI, STALNI I POVREMENI STANOVNICI GRADA RIJEKE I OPĆINA Bakar, Kastav, Kraljevica, Opatija, Čavle, Klana, Lovran, Matulji, Mošćenička Draga i Viškovo


POTPISUJEMO PETICIJU

ZA OČUVANJE
IZVORA PITKE VODE NA PODRUČJU GRADA RIJEKE I
PRIGRADSKIH OPĆINA


DA ZA EKOLOŠKO ZBRINJAVANJE OTPADA I PRIMARNU SELEKCIJU

NE ZA PRIMITIVNI SUSTAV FORMIRANJA SMETLIŠTA I ZATRPAVANJA SMEĆA U RUPE U TLU

 

 

PETICIJA JE POTPISIVANA 15.09.2012. NA KORZU NA PROSVJEDU KRIZNOG EKO STOŽERA MARIŠĆINA - EKO KVARNER HALUBJE, TE NA MANIFESTACIJI "MATEJNA 2012". MOLIMO OSOBE KOJE SU TADA DALE SVOJ POTPIS, TE MALOLJETNE OSOBE, DA NE SUDJELUJU U ONLINE-PETICIJI.


ZAHVALJUJEMO!


Ekološka udruga - Krizni Eko Stožer Marišćina (KESM)    Kontaktirajte pokretača peticije