Održivi Razvoj KArinskog mora i priobalja "ORKA"

Građanska inicijativa za održivi razvoj Karinskog mora i priobalja "ORKA" namijenjena je artikulaciji interesa vlasnika obiteljskih kuća i kuća za odmor (kao i svih ljubitelja i posjetitelja) na području Karinskog mora. 

Inicijativa uključuje Donji Karin, Gornji Karin, Kruševo (Vrulje, Šušnjari, Crna Punta, Ribnica…) i Pridragu. 

Cilj inicijative je zaštita ranjivog eko sustava i specifičnosti podneblja koji je dio ekološke mreže Natura 2000 te u skladu s tim razvoj dijaloga s investitorima lokalnih zajednica Grada Benkovca, Grada Obrovca i općine Novigrad kod donošenja urbanističkih planova i infrastrukturnih investicija kako bi se očuvao sklad prirode i kvaliteta života građana. 

Osnovni cilj je kroz dijalog s iskustvom življenja u Karinskom podneblju pronalaziti rješenja za redukciju invazivnih građevinskih postupaka koji narušavaju sklad eko sustava: 

  • podižu svjetlosna i zvučna zagađenja, prekomjeran razvoj i betonizaciju 
  • zagađenje mora putem fekalnih i oborinskih voda 
  • opetovano nestručno nanošenje na plaže šljunka (šodera, tucanika) 
  • održivu regulaciju uklanjanja morske trave koja štiti žalo od erozije

Imperativ inicijative je inzistiranje na prioritetu izgradnje kanalizacije na području cijelog Karinskog mora i u skladu s tim moratoriju na izgradnju novih objekata i turističke infrastrukture dok se ne riješi problem kanalizacije. Sve ostale razvojne intervencije moraju ustupiti prvenstvo imperativu kanalizacije i trebaju se planirati ekonomično i primjereno podneblju i potrebama građana.

Prvi administrativni korak koji će ova inicijativa poduzeti je dopis Gradu Benkovcu u kojem će se tražiti sastanak s gradonačelnikom Benkovca, gospodinom Bulićem kako bi se nakon završene prve faze projekta „Uređenje karinske plaže i pripadajuće infrastrukture“ u sklopu intervencijskog plana Grada Benkovca otvorio dijalog za formiranje prioriteta realizacije ostalih faza projekta prema uvedenim projektnim i financijskim izmjenama. 

Ovu inicijativu pokrenuo je inicijativni odbor nazvan (skraćeno) "ORKA – Donji Karin" i usmjerena je prvenstveno prema Gradu Benkovcu i komunalnim i infrastrukturnim potrebama specifičnim za područje Grada Benkovca. Želja je da na isti način i s istim općim ciljevima Gornji Karin, Kruševo i Pridraga uz pomoć ove peticije pokrenu sličnu inicijativu s dodatkom svojeg mjesta na naziv ORKA i upute je svojim administrativno pretpostavljenim lokalnim zajednicama sa zajedničkim općim i pojedinačnim specifičnim ciljevima kako bi zajedničkim angažmanom u tri jedinice lokalne samouprave stvorili sinergijski učinak u interesu podneblja Karinskog mora. 

Pozivamo sve zainteresirane građanke i građane da nam se pridruže u inicijativi za održivi razvoj Karinskog mora i priobalja i potpišu ovu peticiju.

NAPOMENA: Vaš potpis je valjan nakon što potvrdite putem poveznice koju ste dobili na e-mail adresu

Uži inicijativni odbor ORKA - Donji Karin: 

Vesna Ajduković, umirovljenica / Marija Živković, dipl. etnologinja i povjesničarka / Borka Milković, dipl. ing. arh. / Zdravko Ajduković, dipl. ing. arh / Juraj Aras, glumac i producent / Goran Miljević, inženjer strojarstva

P.S. S obziom da je Karinsko more gotovo pa zatvoren eko sustav u kojem niti jedno mjesto nema riješen problem kanalizacije, a gotovo sve septičke jame nisu betonirane te su protočne i da je nakon rata mimo pravila struke proveden vodovod te da sve više ljudi na ovom području živi tijekom cijele godine pitanje problema kanalizacije nije potrebno posebno obrazlagati. Problem dohranjivanja plaža je drugi u nizu alarmantnih postupaka koji utječe na kvalitetu mora. Postupci kakvi se u Karinu provode su, primjerice, na nekim drugim lokacijama koje su čak na otvorenom moru zabranjeni (Sakarun...). Ovom problemu, kao i uz njega vezanom očuvanju morskih livada treba posvetiti posebnu pozornost. Sljedeći u nizu problema je plan izgradnje cementare u Kruševu, nagomilavanje vjetrenjača u okolici, izgradnja infrastrukture koja podiže svjetlosno i zvučno zagađenje te betonizacija koja podiže temperaturu mikro lokacije... Ovo su sve problemi koji bi trebali biti tretirani i uravnoteženi u razvoju kako bi se zaštitio okoliš i kvaliteta života na području Karinskog mora. Nadamo se da građanska odgovornost i snaga kroz dijalog s pretpostavljenima može ostvariti napredak za održivi razvoj Karinskog mora i priobalja.

LINK na znastveni rad o problemu dohranjivanja plaža: https://www.zelena-istra.hr/media/articles/files/Utjecaj-nasipavanja-obale_Strucni-osvrt_SEAS_FINAL.pdf

Potpišite ovu peticiju

Potpisivanjem prihvaćam da će Vesna Ajduković moći vidjeti sve informacije koje navedem u ovom obrascu.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.


Dajem privolu za obradu informacija koje dostavim u ovom obrascu za sljedeće svrhe:
Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...