Pravo na kvalitetu

Komentari

#201

Potpisujem jer je Javni poziv objavio surovu gestu tržišnog omjeranja, hijerarhiziranja i autoritarnog recentriranja, s, posljedično (iz tržišnog, hijerarhizacijskog i centarskog uma) bahatim previđanjem modernog humanizma, i s poništavanjem njegovanja konkretnih umjetničkih decentara.

Goran Rem (Osijek, 2021-04-29)

#214

Smatram da je nužno osmisliti nove kriterije, ali također treba znati gledati unazad. Naime, moj je položaj autorice koja pripada jednoj autohtonoj jezičnoj manjini (talijanskoj), još teži, i smatram da se ovih zadnjih godina, percepcija prema piscima koji pripadaju autohtonim manjinama i koji žive i stvaraju u Hrvatskoj, promijenila. Ne doživljava ih se više kao hrvatske autore koji pišu na svom materinjem jeziku, nego ih se jednostavno ignorira. Smatram da bi o tome, i o drugim problemima koje tište hrvatske književnike i prevoditelje koji žive od svoga rada, trebalo otvoreno govoriti, te predlažem da se organizira okrugli stol na toj temi.

Laura Marchig (Rijeka, 2021-05-02)

#217

želim objavljivati književna djela na hrvatskom jeziku i želim da državne institucije kvalitetno i obilato podržavaju književno i drugo umjetničko stvaralaštvo.

Viktorija Ćurlin (Zagreb, 2021-05-04)

#226

Jer smatram da ni jedna grana umjetnosti , pa tako i književnost, ne bi trebalo imati rezultat velikog uspjeha na tržištu kao potvrdu visoke estetske i ostalih važnih vrijednosti koje sigurno su puno važnije za društvo od trendy bestselera, self help knjiga itd., iako iznimaka sigurno postoji .

Luka Dežmalj (Zagreb, 2021-05-05)Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...