Smanjimo ovlasti centara za socijalnu skrb

Ovom peticijom želimo postići da se Centrima za socijalnu skrb smanje ovlasti u obiteljsko pravnim odnosima. Centri za socijalnu skrb rade na štetu djece i roditelja bez ikakvih sankcija. Nadležno Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku uopće nema ovlasti nad njima osim opomenuti ih za određene propuste. Dakle, ukratko, rade što hoće, svojom voljom i uništavaju djecu i obitelji. Prvo želimo da se Centrima za socijalnu skrb smanje ovlasti u postupanjima prema roditeljima koji se razvode ili razdvajaju, a imaju zajedničko dijete. Centri za socijalnu skrb u tim postupcima imaju potpunu autonomiju bez ikakve kontrole. U slučajevima nasilja u obitelji postupaju tako da vrše sekundarno nasilje nad žrtvama nasilja, tjerajući ih na dogovor i razgovor sa nasilnikom ne vjerujući žrtvi nasilja. Također nakon pravomoćnih sudskih presuda o počinjenom nasilju u obitelji, Centri za socijalnu skrb si opet daju za pravo biti iznad hrvatskog pravosuđa ignorirajući i te presude. Centri za socijalnu skrb apsolutno ništa ne rade na dobrobit djeteta, ne štite dijete od nasilja, već isključivo štite samo sebe. U slučajevima obiteljskog nasilja nadzor nad kontaktima nasilnika i djeteta trebala bi provoditi policija, a ne socijalni radnik. Centri za socijalnu skrb ne postupaju prema Protokolima o nasilju u obitelji i o zanemarivanju djece, te ne izlaze na obavezne provjere i nadzore u slučajevima ugroženosti djece. U slučajevima zdravstvenih poteškoća djeteta, Centri za socijalnu skrb si također daju za pravo biti iznad liječnika specijalista i Hrvatskog zavoda za vještačenje koji utvrđuje invaliditet djeteta, ignorirajući liječničko mišljenje i dajući svoje nestručno mišljenje o zdravstvenom stanju djeteta. Centri za socijalnu skrb u svakom obiteljskom odnosu izjednačuju roditelje te im je cilj što više posvađati roditelje, navodeći gotovo uvijek u svojim mišljenjima za sud da su roditelji konfliktni. Centri za socijalnu skrb si daju za pravo udomljavati djecu iz socijalno ugroženih obitelji dok istovremeno odbijaju tim obiteljima dati jednokratnu ili bilo kakvu financijsku pomoć. Također u slučajevima gdje jedan roditelj odbija dati suglasnost za određeni dokument, a radi se o roditelju sa utvrđenom psihopatologijom ili obiteljskom nasilniku, Centri za socijalnu skrb uopće ne gledaju dobrobit djeteta već isključivo odbijaju davati suglasnost iako se radi o ugrožavanju djetetovog zdravlja ili obrazovanja. Posredovanje preko Centara za socijalnu skrb je štetno i za djecu i za njihove roditelje jer nema nadležne institucije koja može spriječiti njihovu autonomiju. Stoga tražimo da se hitno ukinu ovlasti Centara za socijalnu skrb jer su se pokazali pristrani, korumpirani, sa vlastitim frustracijama, nestručni i neprofesionalni. Roditeljima se treba omogućiti da iznose svoje dokaze na Sudu, a ne da životi njihove djece ovise o slobodnoj procjeni nestručnih djelatnika Centara za socijalnu skrb. Centri za socijlanu skrb krše gotovo sve zakone, a osobito Konvenciju o pravima djeteta i stoga želimo da im se ovlasti maksimalno smanje.