ZA ZVUKOVE ŽIVOTA, A NE VJETROELEKTRANA...

ZA PREKID SVIH DALJNJIH RADOVA I ISTRAŽNIH RADNJI NA PROJEKTIMA IZGRADNJE NOVIH  VJETROELEKTRANA NA PODRUČJU SELA MEDVIĐA, ZELENGRAD I BRUŠKA TE PROVJERU ZAKONITOSTI VEĆ IZGRAĐENIH

Mi, potpisnici/e peticije, pozivajući se na prava koja nam kao građanima i građankama RH garantiraju Ustav RH, Zakon o zaštiti okoliša i drugi Zakoni RH, Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Konvencija za zaštitu Europske arhitektonske baštine  i Okvirna konvencija Vijeća Evrope o vrijednosti kulturne baštine za društvo, od nadležnih tijela Ministarstva zaštite okoliša i prirode RH, Ministarstva unutarnjih poslova RH, Zadarske županije, općina Obrovac i Benkovac zahtijevamo:

 

1. Da se ispita zakonitost i očituje o nepravilnostima uočenima po studiji utjecaja na okoliš i izvedenom krajnjom stanju na vjetropoljima VEZD2 i VEZD3 na području općina Obrovac i Benkovac

 

2. Da se ispita zakonitost i očituje o nepravilnostima uočenima po studiji utjecaja na okoliš za „VJETROELEKTRANE ORLJAK” (ime i čestica ORLJAK a grade se na području Medviđe i Zelengrada) na području općina Obrovac i Benkovac koja je prezentirana javnosti od koje su dobili prešutnu suglasnost na temelju prezentiranih podataka u istoj te na temelju kojih je izdano i rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš Ministarstva zaštite okoliša i prirode RH od 1. srpnja 2011

 

3. Da se dio sredstava dobivenih koncesijom na već izgrađena polja preusmjeri namjenski za sela Medviđa i Bruška u dogovoru predstavnika navedenih sela i općine Obrovac i Benkovac.

 

4. Da se prekinu svi daljnji radovi i istražne radnje na projektima izgradnje novih vjetroelektrana na katastarskom području sela Medviđa, Zelengrad i Bruška zbog nepovratnog uništenja prirode, negativnog utjecaja na ljude, životinje i biljni svijet, zbog uništenja kulturne baštine, zbog onemogućavanja bavljenja ruralnim turizmom i ekoturizmom u području koje inače nema puno drugih mogućnosti prihoda, zbog smanjivanja vrijednosti zemljišta i nekretnina, zbog poticanja daljnjog iseljavanja radi navedenih nedostataka...

 

5. Da se poništi od strane mjerodavnih tijela izmjena prostornog plana općina Obrovac i Benkovac za sela Medviđa Bruška i Zelengrad u kojem su ista svrstana u vjetropolja te da se za ista napravi projekat poticanja razvoja ruralnog turizma i ekoturizma kako je i predviđeno u dugoročnim planovima navedenih općina