Apel za obranu dostojanstva akademskog života

Vijeće Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici 16. veljače 2017. odlučivalo je, među ostalim, i o prijedlozima za produljenje radnog odnosa za šest profesora Fakulteta koji u ovoj ak. godini navršavaju 65. godina života. Prema pravilniku koji regulira postupak i uvjete produljenja radnog odnosa za profesore u trajnom zvanju, predloženi kandidati, uz iskazanu potrebu za nastavkom njihova rada na matičnom odsjeku, trebali su ispuniti najmanje četiri od ukupno sedam minimalnih uvjeta. Fakultetsko vijeće donijelo je odluku da se akademiku Mislavu Ježiću ne produlji radni odnos do 70. godine života, jedino njemu, unatoč dokumentiranoj potrebi za nastavkom njegova rada na Odsjeku za indologiju i dalekoistočne studije i unatoč činjenici da je od traženih minimalnih uvjeta zadovoljavao svih sedam, neke i višestruko više nego što je propisano. Ova je odluka ujedno i presedan u povijesti Filozofskog fakulteta, jer nikada do tada na Fakultetskom vijeću nije odbijen prijedlog za produljenje radnog odnosa profesorima koji su prošli pravilnikom propisani postupak i koji su ispunjavali navedene uvjete.

Mislav Ježić neosporno je naš najveći i u svjetskim razmjerima najpoznatiji indolog. Pokrenuo je i od 1994. organizira redovito svjetske konferencije o sanskrtskim epovima na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku. Uz brojne nagrade za zasluge u znanosti, nagrađen je na 15. svjetskoj sanskrtskoj konferenciji u New Delhiju 2012. za doprinos proučavanju sanskrtske književnosti. Zahvaljujući Mislavu Ježiću u istraživanju o povijesti i slojevima vedskih, osobito upanišadskih tekstova imamo rezultate među najboljima na svijetu koji zasigurno doprinose međunarodnom ugledu i evaluacijskim ocjenama Fakulteta. Velike je doprinose dao i u klasičnoj filologiji, filozofiji, poredbenoj lingvistici i indoeuropeistici. Ak. god. 1991./92. uvodi studije turkologije i hungarologije i osniva Katedru za računalnu lingvistiku. Sudjeluje i u brizi za razvoj studija japanologije, pomaže pri uvođenju judaistike, a zadnjih godina uvodi i razvija romistiku.

Ovakva odluka Fakultetskog vijeća izazvala je najprije šok, koji je zatim prešao u stanje uznemirenosti i zabrinutosti zbog unošenja izvanakademskih kriterija u odlučivanje o akademskim stvarima. Očigledno je da su u ovom slučaju presudili razlozi razlike u mišljenjima i neslaganja s izraženim stavovima o akademskim pitanjima. Time je u akademski život unesen delikt drugačijega mišljenja kao dovoljan razlog za egzekuciju u profesionalnoj karijeri i akademskom djelovanju. Posebno zabrinjava činjenica da je negativan ishod glasovanja bio prethodno pripremljen kroz paralelni sustav neformalnog odlučivanja i unaprijed najavljen, čime je dezavuirana uloga Fakultetskog vijeća kao neovisnog stručnog tijela.

Apeliramo na članove Fakultetskoga vijeća da opozovu ovu nepravednu i neutemeljenu odluku ispod svake razine akademskog postupanja i tako uklone dalekosežno štetni presedan kojim se u akademski život unose nesigurnost i strah, onemogućava otvorena rasprava i slobodno iznošenje stavova te u srži narušava dostojanstvo akademskog života.

Stoga pozivamo sve znanstvenike, sveučilišne djelatnike i akademske institucije da svojim potpisima i izjavama podupru ovaj apel i time se uključe u stvaranje što šireg i što snažnijeg kruga za zaštitu dostojanstva i temeljnih vrijednosti akademskog života.

 

Inicijativni krug za obranu dostojanstva akademskog života

Zagreb, 9. ožujka 2017.

 

Inicijativni krug za obranu dostojanstva akademskog života:

Dr. sc. Mirjana Polić Bobić, red. prof.

Dr. sc. Ekrem Čaušević, red. prof.

Dr. sc. Ivica Peša Matracki, izv. prof.

Dr. sc. Boris Olujić, izv. prof.

Dr. sc. Naida Michal Brandl

Dr. sc. Gordana Varošanec Škarić, red. prof.

Akademik August Kovačec, prof. emer.

Dr. sc. Zrinka Jelaska, red. prof.

Dr. sc. Ana Munk, doc.

Dr. sc. Tomislav Galović, doc.

Dr. sc. Nino Raspudić, doc.

Akademkinja Dubravka Oraić Tolić, prof. emer.

Dr. sc. Lino Veljak, red. prof.

Dr. sc. Dubravka Sesar, red. prof.

Dr. sc. Ida Raffaelli, red. prof.

Dr. sc. Maslina Ljubičić, red. prof.

Dr. sc. Marko Tadić, red. prof.


Inicijativni krug za obranu dostojanstva akademskog života    Kontaktirajte pokretača peticije
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )