Demokratski deficit u nastajanju: Ukidanje predmeta Politika i gospodarstvo u strukovnim školama

Prema trenutno dostupnim, ali nepotvrđenim informacijama, Agencija za strukovno
obrazovanje, institucija odgovorna za osmišljavanje reforme strukovnog obrazovanja, planira ukinuti predmet Politika i gospodarstvo. Ova reforma planira se implementirati početkom šk. god. 2024./2025. Neovisno o mnogobrojnim formalnim i neformalnim upitima nadležnima za poslove obrazovanja, ne možemo potvrditi izrečeno. Svejedno mi, voditelji ŽSV-a i kolege i kolegice nositelji predmeta Politike i gospodarstva, odlučili smo pokrenuti više aktivnosti kako bismo podigli svijest o ovom problemu. Želimo pokušati spriječiti proces ukidanja predmeta Politika i gospodarstvo jer smatramo kako bi taj potez imao katastrofalne posljedice na demokraciju u Hrvatskoj.


Zato tvrdimo sljedeće:
1. Građanski odgoj i obrazovanje i Poduzetništvo nisu adekvatna zamjena za nastavu
Politike i gospodarstva jer svaki predmet ostvaruje svoje skupine ishoda. Dodirne
točke, odnosno teme postoje, no Politika i gospodarstvo pristupa temama političke
pismenosti temeljitije i opširnije.
2. Ukidanjem predmeta Politika i gospodarstvo građani će postati u većoj mjeri politički
nepismeni. Brojna istraživanja hrvatskih znanstvenika i europskih institucija to
potvrđuju.
3. Europska unija traži uvođenje više edukacije i obrazovanja u području političke
participacije. Smanjenje iste dovodi do ugrožavanja temeljnih demokratskih
vrijednosti, pa i samih temelja Europske unije.
4. Na brojne upite kolega i kolegica o statusu i položaju predmeta Politika i
gospodarstvo u okviru ove reforme, javne institucije nisu odgovorile.
Netransparentnost rada javnih institucija u vezi s reformom indikator je puno većih
problema u budućnosti.
5. Svaki građanin (radnik i poduzetnik) mora biti informiran o svojim političkim pravima i
dužnostima kako bi mogao donositi slobodne i informirane odluke. Njegovo
obrazovanje ne smije obuhvaćati samo pripremu za tržište rada.
6. Oslanjajući se na poražavajuće rezultate političke pismenosti mladih, smatramo da
treba povećati satnicu nastave Politike i gospodarstva kako bi se ojačao kapacitet
učenika strukovnih škola za sudjelovanje u procesima demokratskog društva.
Pozivamo vas na potpisivanje ove peticije kojom želimo izraziti, i u kasnijim aktivnostima
objasniti, sve nedostatke, nejasnoće i probleme ako se ova vijest pokaže istinitom.

Tražimo:
1. transparentnost institucija odgovornih za reformu strukovnog obrazovanja
2. pridržavanje institucija onih odluka koje su potpisane na europskoj razini
3. potpune informacije o budućnosti i statusu predmeta Politika i gospodarstvo u
strukovnim školama
4. demokratsku budućnost za mlade u Hrvatskoj

5. obrazovanje mladih iz političke i ekonomske pismenosti
6. informacije o budućnosti i radnom statusu nastavnika Politike i gospodarstva.


Voditelji ŽSV-a Politike i gospodarstva    Kontaktirajte pokretača peticije

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize Voditelji ŽSV-a Politike i gospodarstva to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...