Demokratski deficit u nastajanju: Ukidanje predmeta Politika i gospodarstvo u strukovnim školama

Prema trenutno dostupnim, ali nepotvrđenim informacijama, Agencija za strukovno
obrazovanje, institucija odgovorna za osmišljavanje reforme strukovnog obrazovanja, planira ukinuti predmet Politika i gospodarstvo. Ova reforma planira se implementirati početkom šk. god. 2024./2025. Neovisno o mnogobrojnim formalnim i neformalnim upitima nadležnima za poslove obrazovanja, ne možemo potvrditi izrečeno. Svejedno mi, voditelji ŽSV-a i kolege i kolegice nositelji predmeta Politike i gospodarstva, odlučili smo pokrenuti više aktivnosti kako bismo podigli svijest o ovom problemu. Želimo pokušati spriječiti proces ukidanja predmeta Politika i gospodarstvo jer smatramo kako bi taj potez imao katastrofalne posljedice na demokraciju u Hrvatskoj.


Zato tvrdimo sljedeće:
1. Građanski odgoj i obrazovanje i Poduzetništvo nisu adekvatna zamjena za nastavu
Politike i gospodarstva jer svaki predmet ostvaruje svoje skupine ishoda. Dodirne
točke, odnosno teme postoje, no Politika i gospodarstvo pristupa temama političke
pismenosti temeljitije i opširnije.
2. Ukidanjem predmeta Politika i gospodarstvo građani će postati u većoj mjeri politički
nepismeni. Brojna istraživanja hrvatskih znanstvenika i europskih institucija to
potvrđuju.
3. Europska unija traži uvođenje više edukacije i obrazovanja u području političke
participacije. Smanjenje iste dovodi do ugrožavanja temeljnih demokratskih
vrijednosti, pa i samih temelja Europske unije.
4. Na brojne upite kolega i kolegica o statusu i položaju predmeta Politika i
gospodarstvo u okviru ove reforme, javne institucije nisu odgovorile.
Netransparentnost rada javnih institucija u vezi s reformom indikator je puno većih
problema u budućnosti.
5. Svaki građanin (radnik i poduzetnik) mora biti informiran o svojim političkim pravima i
dužnostima kako bi mogao donositi slobodne i informirane odluke. Njegovo
obrazovanje ne smije obuhvaćati samo pripremu za tržište rada.
6. Oslanjajući se na poražavajuće rezultate političke pismenosti mladih, smatramo da
treba povećati satnicu nastave Politike i gospodarstva kako bi se ojačao kapacitet
učenika strukovnih škola za sudjelovanje u procesima demokratskog društva.
Pozivamo vas na potpisivanje ove peticije kojom želimo izraziti, i u kasnijim aktivnostima
objasniti, sve nedostatke, nejasnoće i probleme ako se ova vijest pokaže istinitom.

Tražimo:
1. transparentnost institucija odgovornih za reformu strukovnog obrazovanja
2. pridržavanje institucija onih odluka koje su potpisane na europskoj razini
3. potpune informacije o budućnosti i statusu predmeta Politika i gospodarstvo u
strukovnim školama
4. demokratsku budućnost za mlade u Hrvatskoj

5. obrazovanje mladih iz političke i ekonomske pismenosti
6. informacije o budućnosti i radnom statusu nastavnika Politike i gospodarstva.


Voditelji ŽSV-a Politike i gospodarstva    Kontaktirajte pokretača peticije

Potpišite ovu peticiju

Potpisivanjem prihvaćam da će Voditelji ŽSV-a Politike i gospodarstva moći vidjeti sve informacije koje navedem u ovom obrascu.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.


Dajem privolu za obradu informacija koje dostavim u ovom obrascu za sljedeće svrhe:
Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...