Peticija za brzu, kvalitetnu i uključivu obnovu Petrinje

Želimo kvalitetan razvoj Petrinje! Tražimo da se obnovi pristupi razvojno, a ne sanacijski. Nije dovoljno ukloniti razorne posljedice potresa, budući se radi o prostoru u kojem je javna infrastruktura (poput cesta, bolnica, škola, sportske i kulturne infrastrukture) neodržavana i nedovoljno razvijena. Zahtijevamo: formiranje poticajnog društvenog, kulturnog i ekonomskog okvira koji će omogućiti građankama i građanima da sami pridonose obnovi i razvoju.  

Želimo sudjelovati u donošenju odluka o razvoju Petrinje! Tražimo da se ključne odluke o budućnosti naših gradova i sela ne donose bez nas. Vjerujemo kako je moguće ustanoviti model u kojem su građanke i građani ne samo informirani, nego i pozvani suodlučivati o pitanjima od zajedničkog interesa. Zahtijevamo da obnova javnih prostora i infrastrukture bude uključiva. Zahtijevamo: da se redovno provode konzultacije i javne rasprave te da se nama građankama i građanima pruži što više prilika da suodlučujemo o tome kako će nam izgledati okruženje.  

Želimo informacije! Temelj participacije građana i građanki je kvalitetna informiranost i zbog toga zahtijevamo višestruke kanale na kojima će biti dostupne adekvatne, relevantne i potpune informacije. Nepovjerenje građanki i građana prema institucijama javne vlasti zbog manjka transparentnosti, korupcije, upravnih neefikasnosti i neučinkovitog pravosuđa prepreka je konstruktivnom društvenom dijalogu. Zahtijevamo: Info centre i info stupiće s relevantnim informacijama. Zahtijevamo da sva tijela javne vlasti koja će imati ulogu u obnovi i razvoju Sisačko-moslavačke županije (na lokalnom, županijskom i državnom nivou) bez odgode otvore posebne spise, odnosno, izrade posebne predloške izvješća utroška sredstava te da ih objave na građankama i građanima dostupne načine i redovito ih ažuriraju tijekom cijelog procesa.


Petrinjsko proljeće    Kontaktirajte pokretača peticije

Potpišite ovu peticiju

Potpisivanjem, ovlašćujem Petrinjsko proljeće da preda moj potpis onima koji imaju moć po tom pitanju.


ILI

Primit ćete e-mail s poveznicom kako biste potvrdili svoj potpis. Kako bi bili sigurni da primate naše e-mailove, molimo dodajte info@peticijeonline.com u svoj adresar ili popis sigurnih pošiljatelja.

Molimo uzmite u obzir da ne možete potvrditi svoj potpis odgovarajući na ovu poruku.
Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...