Privremeno ukidanje članarine za članove Hrvatske komore fizioterapeuta i službeno izjašnjavanje o umanjenju bodova potrebnih za trajnu edukaciju u 2020. godini

Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...