Uklanjanje A1 odašiljača na katastarskoj čestici 556 katastarska općina (mjesto) Nurkovac

Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...