ZAUSTAVLJANJE MARIKULTURE U USTRINJSKOJ UVALI TE NJEZINO BRISANJE IZ PROSTORNIH PLANOVA ŽUPANIJE, GRADOVA MALOG LOŠINJA I CRESA.

Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...