GLAS PROTIV DODJELJIVANJA KONCESIJE SKLONIŠTU POKUPSKO CERJE


Unatoč urgencijama građana, unatoč sastanku sa predstavnicima Grada Velika Gorica, koncesionarom i predstavnicima Udruge za zaštitu životinja, prosvjedu organiziranom u Gradu Velika Gorica, psi iz „skloništa“ Pokupsko Cerje i dalje se ne mogu udomiti. Time koncesionar krši Pravilnik o skloništima, Zakon o dobrobiti životinja, diskriminira građane i pravi budalama svih – od građana čijim se novcem plaća do vodstva Grada Velike Gorice koje ga nije u stanju obuzdati a naposlijetku ne poštuje ni važeće zakone RH.

Nada da će Grad koji dodjeljuje koncesiju za sklonište obuzdati svog koncesionara više ne postoji. Jedan Grad poput Velike Gorice nije to u stanju. 
Grad koji je na moj prvi upit 23.srpnja 2015. odgovorio da ne daju izjave dok ne dobiju mišljenje Ministarstva (!?!), sada, 12. kolovoza odgovara da ne daju izjave dok se ne privede kraju natječaj za dodjeljivanje koncesije za sklonište !!! Pa, kakav je to Grad koji stalno šuti i stalno nešto čeka !?! 
Zainteresirani građani čijim se novcem financiraju i raspolažu i Gradovi i koncesionari, ljubitelji životinja i Registrirane Udruge za zaštitu životinja su iskazali su svoj interes i nezadovoljstvo postupanjem sa psima u „skloništu“, ustvari logoru za pse Pokupsko Cerje. Iskazali su ga Gradu i nadležnim inspekcijama. 
I novinari dnevnih novina i televizijskih kuća su iskazali interes. Njima je odgovoreno i da će komunicirati putem odvjetnika… Uglavnom svi nešto čekaju i smiruju situaciju, a samo kako bi sve prolazilo kao i do sada.

Gradu je glavni argument da izdvajaju velika sredstva za Sklonište, i misle da su time napravili sve. I da mogu šutjeti i ne zamjerati se koncesionaru. Ustvari pokazuju da ih baš nije pretjerano briga što se koncesionar ne pridržava Ugovora koji su s njim sklopili. Da ih je briga tražili bi ga da se ODMAH POČNE PRIDRŽAVATI ZAKONA, i UGOVORA.

Bahati voditelj, odnosno ženska osoba koja je u Skloništu stalno prisutna opstruira svaki pokušaj udomljavanja pasa. Pasa kojima je jedina druga opcija – SMRT. Pasa koji su po zakonu udomljivi – bez problema, ako postoji zainteresirana fizička ili pravna osoba.

Pravilnik o skloništima, članak 29. govori o onome što je potrebno da bi se životinja udomila iz skloništa, a to je:

Pravne i fizičke osobe koje udomljuju životinje iz objekata iz članka 1. ovoga Pravilnika dužne su prilikom preuzimanja životinje dati svoje osobne podatke (naziv ili ime, prezime, adresa, telefonski broj) voditelju skloništa za životinje, odnosno odgovornoj osobi u higijenskom servisu.

Voditelj skloništa za životinje, odnosno odgovorna osoba u higijenskom servisu dužne su redovito voditi evidenciju o udomljenim životinjama te o pravnim i fizičkim osobama (naziv ili ime, prezime, adresa, telefonski broj) koje udomljuju životinje iz objekata iz članka 1. ovoga Pravilnika.

Iz citiranog Pravilnika koji je u skladu sa svim važećim zakonima RH i EU razvidno je što je ono što sklonište treba tražiti od udomitelja. 
Sklonište nema šta birati kome će dati psa. Ne može dati samo psa opasnih pasmina za koje udomitelj mora ispuniti uvjete. I to uvjete koji su zakonom propisani, ne koje netko izmisli. Sklonište niti je obavezno niti ovlašteno kontrolirati uvjete u koj pas ide. 
To je u nadležnosti Veterinarske inspekcije. Dakle – po važećem zakonu RH bilo koja punoljetna osoba, ili pravna osoba (a pod pravne osobe spadaju i udruge) sa dokumentima može usvojiti psa iz Skloništa, jer ono podliježe izglasanim zakonima u RH a ne nekim svojim sadističkim pravilima, a udomitelja može kontrolirati veterinarska inspekcija.
Sklonište zakon obavezuje SAMO DA VODI EVIDENCIJU UDOMLJENJA !!!

Zakonom predviđen jednostavni postupak pretvara se u nemoguću misiju kada imate koncesionara bez nadzora kojeg odgovorna pročelnica zove „Predragom“. Ako i njoj je drag koliko je to pokazala u emisiji Provjereno, bilo bi dobro da pokaže kako se pridržava zakona i zatraži to isto od koncesionara sa kojim je prejako dobra.
Umjesto jednostavne procedure Sklonište Pokupsko Cerje se morate – NAJAVITI ?!? U uredovno vrijeme koje je Pravilnikom o skloništima propisano !!! Postoji reportaža RTL televizije koja je dokaz da u uredovno vrijeme u Skloništu nikoga nema, i da nitko ne odgovara na telefonski poziv.

Prije dolaska morate i isprintati upitnik sa web-a, ispuniti ga, skenirati, poslati, najaviti se,… nekome koga zakon obavezuje da SAMO VODI EVIDENCIJU UDOMLJENJA !!! 
Nakon sastanaka sa Gradom ima i novih nebuloza iz Skloništa i daljnje diskriminacije građana – sada ne može udomiti psa netko tko nije iz Zagreba i okolice ?!? Nebulozama od koncesionara koji Grad Velika Gorica dobro plaća novcima građana nikada kraja nema! Pravilnik o skloništima lijepo propisuje, za onoga tko do sada shvatio nije:
Psa iz objekta (skloništa) iz čl.1 Pravilnika o skloništima mogu udomiti sve Pravne i fizičke osobe a koje su dužne su prilikom preuzimanja životinje dati svoje osobne podatke (naziv ili ime, prezime, adresa, telefonski broj) voditelju skloništa za životinje, odnosno odgovornoj osobi u higijenskom servisu.
Dakle – iz kojeg mjesta u Hrvatskoj dolazim – nije bitno. Po zakonu. Nije bitno ni koje su boje moje oči, imam li već pse, mačke, djecu, muža, ljubavnika, stan u vlasništvu,… to je sve irelevantno – u zakonu stoji da moram dati svoje podatke i da je to sve što mi treba za udomljenje psa.
Jedna je udomiteljica ovih dana odbijena jer nije zaposlena!?! Ma tko to može i pitati udomiteljicu? Pa možda ima ljubavnika koji je financira! Koga to treba biti briga i tko se to usuđuje zadirati u privatnost udomitelja kada u zakonu stoji da psa iz skloništa mogu udomiti sve Pravne i fizičke osobe koje su dužne su prilikom preuzimanja životinje dati svoje osobne podatke (naziv ili ime, prezime, adresa, telefonski broj) voditelju skloništa za životinje, odnosno odgovornoj osobi u higijenskom servisu.
Ova bi ekipa još i naše imovinske kartice na uvid!?! Da im donesemo i zubni karton od pokojnog djeda?!? Možda uzorak dreka od psa ako ga imamo da ga na analizu hranjivih sastojaka pošalju, da vide kako hranimo pse!?! Ma dajte, molim Vas – do kada će Grad Velika Gorica trpjeti bahatost i samovolju nekoga kome masno plaća ubijanja pasa ?!? Još je bolje pitanje – do kada će to građani koji Grad financiraju to trpjeti ?!?

No, tu smo pokazali da Sklonište Pokupsko Cerje ne radi u skladu sa Pravilnikom o skloništima.

Ne pridržava se isto sklonište ni Zakona o dobrobiti životinja koji u članku 57. nalaže da se psi moraju nastojati udomiti.
Ako se sjetimo prijetnji bombama udomiteljima, zatvaranja potencijalnih udomitelja u kavez, objave tipa „nedamo cucke“, nedostupnost u radno vrijeme, ubijanje psa koji ima udomitelje (za sve to postoje dokazi), ne davanje pasa nekome tko je napisao članak koji njima ne odgovara, ili nekome tko nije zaposlen, ili nekome tko nije iz Zagreba, ako je to sve u cilju udomljavanja – povećajte im naknadu onda – izuzetno se trude. Istina je, na žalost, da su to kršitelji važećih propisa, a Grad kada je na kršenje propisa bio upozoren trebao je iste opomenuti i to više nije smio dozvoliti. Grad ih plaća novcima grašana za nedjela koja izvode, a koja vode do jednog jedinog cilja – ubijanja životinja. Čak i onih koje imaju udomitelja.
Prije 20 dana je ubijen Bubi, prije neki dan je ubijena Hana po koju je u ponedjeljak došla udomiteljica koja se četvrtak prije najavila. Objašnjenje je bilo – istekao joj je rok. Pljuju na nas građane i na Grad koji im je odobrio koncesiju.

U Skloništu Pokupsko Cerje se ne pridržavaju niti Ugovora koji su sa Gradom Velika Gorica potpisali, a u čijem prilogu stoji da MORAJU, citiram:
1. „oformiti katalog životinja u svhu oglašavanja i redovito ga ažurirati“ (a do moje prve prijave su slike bile skupne sa po pet pasa od 3 mjeseca do 8 godina (slikali smo to), ni kojeg su spola, ni veličine, ni pribliđno kojih godina,…
2. „surađivati sa drugim skloništima, udrugama građana, javnosti, medijima i zainteresiranim pojedincima“. Ovo je smiješno, kada ne bi bilo za plakanje, kada se samo sjetim koliko smo energije izgubili u nemogućnosti udomljavanja, a bilo je dovoljno da se Grad pozove na ovaj Ugovor koji je sklopio sa nazovi skloništem.

Zbog svih ovih nepoštovanja zakona, Zakona o dobrobiti životinja, Pravlinka o skloništima, i samog Ugovora o koncesiji sa Gradom Velika Gorica ZAHTIJEVAMO OD GRADA VELIKE GORICE DA NI U KOM SLUČAJU, NI U ISPUNJENJU UVJETA NATJEČAJA GRAD NE OBNOVI KONCESIJU SA KONCESIONAROM KOJI JE IZIGRAO GRAĐANE I ZAKONE, PSE KOJIMA JE ODUZEO ŽIVOT DA IH NE BI DAO UDOMITELJIMA, NA ČIJI RAD IMA MNOŠTVO PRIMJEDBI, KOJE VIŠE NE MOŽETE ZANEMARITI JER SU DOKUMENTIRANE, I ZA KOGA SMO DOKAZALI DA NIJE POŠTOVAO ZAKONE RH NI UGOVOR SA GRADOM.
Dosta nam je podilaženja, javnog tikanja i bahaćenja o našem trošku. A najviše nam je dosta ubijanja. Da ne bude da niste znali - obavještavamo Vas da su podnijete prijave Upravi za veterinarstvo i Ispekciji rada i da ćemo što više građana obavijestiti o tome da je Ugovor opet sklopljen sa istim koncesionarom na kojega građani imaju stotine primjedbi, ukoliko do toga dođe, a Vaša šutnja ukazuje upravo na takvu rabotu. 
Znamo i da Grad nije obavezan odabrati najboljeg ponuđača, pogotovo sada sa toliko pritužbi i osnovanih sumnji, i da Grad odlučuje kako će se trošiti novac iz proračuna. Ovaj put uzmite u obzir i mišljenje nezadovoljnih građana, jer se čini da ste jedino Vi zadovoljni radom koncesionara.
Pozdravljam Vas sa štovanjem,

Diana Kukuruzović
Udruga prijatelja životinja Vis Vitalis

 


Diana Kukuruzović, Udruga prijatelja životinja Vis Vitalis    Kontaktirajte pokretača peticije