Medicinske sestre i tehničari za zakonit rad

Medicinske sestre i tehničari žele raditi zakonito!

Poslodavci prekovremenim radom nadomještaju manjak medicinskih sestara i tehničara. Prema Zakonu o radu prekovremeni rad bi trebao biti iznimka, a ne pravilo. Tražimo da se prekovremeni rad odvija prema Zakonu o radu!

HKMS je izdala "kompetencije medicinskih sestara opće zdravstvene njege" u kojem je jasno određena razina prava, dužnosti i odgovornosti medicinskih sestara u njihovom području rada – zdravstvenoj njezi. U praksi se vrlo često dogodi da medicinske sestre/ tehničari rade poslove van svojih kompetencija. Želimo raditi unutar kompetencija!

Potpisivanjem peticije dajete svoj glas za pozitivne promjene, boljitak sestrinstva i zdravstvenog sustava.

#glassestrinstva

Potpišite ovu peticiju

Potpisivanjem, ovlašćujem #glassestrinstva da preda moj potpis onima koji imaju moć po tom pitanju.


ILI

Primit ćete e-mail s poveznicom kako biste potvrdili svoj potpis. Kako bi bili sigurni da primate naše e-mailove, molimo dodajte info@peticijeonline.com u svoj adresar ili popis sigurnih pošiljatelja.

Molimo uzmite u obzir da ne možete potvrditi svoj potpis odgovarajući na ovu poruku.
Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...