Goran Jusup, liječnik koji je šokirao državu

U Provjerenom je 25.04.2019. u prilogu prikazan dr. Goran Jusup, liječnik obiteljske medicine, koncesionar iz Obrovca. Unazad nekoliko godina je zbog njegovog ponašanja, upitne higijene, vulgarnosti te nestručnog osoblja bez validne licence HZZO  primio velik broj pritužbi, a sam liječnik izgubio je oko tisuću pacijenata. Odgovor HZZO-a na prilog je ukidanje njegove koncesije, što znači ostanak bez posla. Liječnik je u prilogu prikazan kao nestručan, neodgovoran i nesavjestan, a činjenica o njegovom zdravstvenom stanju i mogućoj bolesti u podlozi je zanemarena. Zanemareno je i pitanje zašto su vodeće hrvatske zdravstvene institucije kasno reagirale na pritužbe pacijenata na način rada dr. Jusupa i njegovo izmjenjeno ponašanje, i zašto mu nije pružena pomoć.

Svaki liječnik ponekad može i biti pacijent. 

"Svakom pacijentu jamči se opće i jednako pravo na kvalitetnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu primjerenu njegovom zdravstvenom stanju, sukladno općeprihvaćenim stručnim standardima i etičkim načelima, u najboljem interesu pacijenta uz poštivanje njegovih osobnih stavova.“

-Iz Zakona o zaštiti prava pacijenata.

Potpisivanjem peticije podržavate ideju pružanja pomoći, ako se utvrdi da je potrebna, Goranu Jusupu te pozivate Hrvatsku liječničku komoru i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje na adekvatnu reakciju.