GRAĐANSKA PETICIJA : Želimo maketu grada Rijeke !

Pula , Zagreb, Trst... imaju svoju maketu grada, isto želimo i mi, još bolju, veću,  ljepšu, originalniju. Želimo da Rijeka dobije novu turističku vrijednost u samom centru grada.


Primjer: maketa grada Zagreba

 

Mi građani grada Rijeke zahtijevamo od gradske vlasti, prije svega od sadašnjeg gradonačelnika Rijeke, Vojka Obersnela da nam to i ostvari raspisivanjem natječaja za idejno rješenje.

 

Što više potpisa peticija skupi, više će pažnje dobiti od strane medija i donositelja odluka.

Neka se glas građana čuje !

 

 

I Rijeka treba imati svoju maketu grada !
http://www.lokalpatrioti-rijeka.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=2656&p=83543#p83543

 

 


Lokalpatrioti Rijeka    Kontaktirajte pokretača peticije