Građanska inicijativa "Zapamtimo Ivana Pavića"

GI4.jpg

Poštovani,

skupina građana Grada Đakova odlučila je pokrenuti građanski inicijativu „Zapamtimo Ivana Pavića“. Nositelj ove inicijative je Goran Pavić, a cilj inicijative je da Ivan dobije svoj spomen u našem gradu.

Naš prijedlog je da se dječje igralište kod kružnog  toka u Pavićevoj ulici (k.č.br. 7221 k.o. Đakovo) proglasi parkom te nosi Ivanovo ime, tj. da se proglasi Parkom Ivana Pavića. Vizualni prikaz lokacije predloženog parka nalazi se u prilogu ovoga prijedloga.

Ivan Pavić bio je naš sugrađanin. Rođen je 23.01.1984. godine, osnovnu školu pohađao je u Đakovu te je nakon njenog završetka upisao Gimnaziju A. G. Matoša u Đakovu. Po završetku srednjoškolskog obrazovanja upisuje Pravni fakultet u Osijeku na kojem je diplomira te se zapošljava kao pravnik u Centru za socijalnu skrb u Đakovu. Ivan je bio istaknuti član đakovačkog društva te je sudjelovao u mnogim raznim aktivnostima na području grada, pa je tako bio član Puhačkog orkestra DVD-a Đakovo, osnivač, član i tajnik Centra za razvoj i prosperitet Đakova, član Odbora za socijalnu skrb Grada Đakova, jedan od osnivača Udruge za mlade Đakovo te je sudjelovao i pomogao u radu  brojnim drugim udrugama i sugrađanima. Dana 09.07.2019. godina teško je ranjen na svom radnom mjestu u Centru za socijalnu skrb Grada Đakova te je nakon deset dana teške borbe za život preminuo 19.07.2019. godine.

Ivane hvala ti na svemu što si učinio za sve nas, za sve svoje sugrađane i za svoj grad, nadamo se da će park sa tvojim imenom biti samo početak pokazivanja naše zahvalnosti.

PRILOG: Vizualni prikaz lokacije predloženog parka:

pp3.jpg

Svojim potpisom iskazujem želju da se dječje igralište kod kružnog  toka u Pavićevoj ulici (k.č.br. 7221 k.o. Đakovo) proglasi Parkom Ivana Pavića.


Građanska inicijativa "Zapamtimo Ivana Pavića"    Kontaktirajte pokretača peticije