Hranilišta i stacionar za bolesne ulične mačke

Poštovani,

 

u nadi vjerovanja da o životinjama s kojima dijelimo ovaj komad neba i zemlje isto ili jako slično razmišljamo, proslijeđujemo vam zamolbu za  pomoć.  

Ponukani informacijama o izgradnji azila za mačke u sklopu Dumovca, a uz osobna iskustva koja imamo brinući se o uličnim mačkama, ostavljenim, bačenim, bolesnim i ozlijeđenim, individualno kao pojedinci koji vole životinje i kao volonteri i donatori udruga koji o njima organizirano skrbe, kroz mišljenja, prijedloge i ideje željeli bi aktivno sudjelovati u ovom projektu.  

 

Hvalevrijedna je inicijativa o organiziranoj brizi  grada Zagreba za ulične mačke jer uz pse, u urbanim sredinama one su najugroženije životinje kao bivši kućni ljubimci i kao njihovi potomci, a rezultat su ponašanja  neodgovornih vlasnika.

Novi Zakon o zaštiti životinja regulirao je podosta toga što je do sad bilo neobuhvaćeno, bilo kroz samu zakonsku regulativu ili praktično u njenoj provedbi.

Grad Zagreb, kao metropola, četvrtina Hrvatske kako znamo reći, trebao bi biti primjer skrbi o životinjama i kad se već volimo uspoređivati s drugima, pokažimo da to znamo ni malo lošije od Amsterdama ili Beča koji je udaljen nekoliko sati od nas, ali ima nešto što mi još nemamo-organizirana i uređena gradska hranilišta za ulične mačke.  

U gradu Zagrebu mačjih hranilišta ima 40-tak i o njima privatno brinemo sami, u svoje slobodno vrijeme, financiramo se vlastitim sredstvima i iz donacija građana prikupljajući novac za preživljavanje njihovih stanara - za hranu, sterilizacije/kastracije kao nužni i jedini način kontrole mačje populacije, te za podmirivanje veterinarskih troškova liječenja ozlijeđenih i bolesnih životinja.

Ono što ne možemo sami i trebamo i molim vas za pomoć je izgradnja stacionara za bolesne mačke i one koje su u fazi liječenja, koje prolaze program sterilizacije/kastracije, a potrebno im je mirno i sigurno mjesto za oporavak pod veterinarskom skrbi, do trenutka kad se mogu, kao zdrave životinje, vratiti na hranilišta. 

Ujedno predlažemo da se dio novčanih sredstava namijenjenih izgradnji azila za mačke preusmjeri na uređenje gradskih hranilišta postavljanjem drvenih kućica, po uzoru i na već spomenuti Beč,  jer mačke su teritorijalne životinje i svako njihovo dislociranje, pa i u dobroj namjeri u azil stresno je za njih. Znajući koliko stres može pogubno djelovati na njihovo zdravlje, uz činjenicu da je riječ uglavnom o nesocijaliziranim i poludivljim mačkama, bolje rješenje od azila je kontinuirana briga o njima dalje na hranilištima, ali puno kvalitetnije uz vašu pomoć kao dijela lokalne samouprave u privedbi i Zakona o zaštiti životinja. 

Mogli bi u nastavku pričati o civilizacijskim dometima svake društvene zajednice koja se reflektira kroz brigu i o životinjama, o uličnim mačkama kao potrebnim u  dijelu ekosustava  urbanih sredina, o njihovom zdravlju ako se ne kontrolira, a o zoonozama je riječ kao kontaktno prenosivim bolestima i svatko od nas mogao bi ispričati barem jednu mačju priču, ni malo lijepu i rijetko kad sa sretnim završetkom.

Zbog svega navedenog, svi mi zajedno možemo im i moramo pomoći da barem, kad su već na ulici, imaju dostojan život svakog živog bića, da ne umiru od gladi, na hladnoći, bolesne i same.      

 

 

Hvala!    

 


grupa građana - volontera    Kontaktirajte pokretača peticije