Javna objava Registra šteta od potresa na školama u Zagrebu!

Neprihvatljivo je da, ni nakon više od dva mjeseca od potresa koji je pogodio Zagreb, javnost nije upoznata s detaljnim izvješćem o nastaloj šteti po školama kao niti s konkretnim planom potresne obnove kojim će se podići razina protupotresne zaštite škola za buduću upotrebu.

Stoga mi,  roditelji učenika osnovnih i srednjih škola oštećenih u potresu 22. ožujka tražimo od Grada Zagreba javnu objavu Registra šteta nastalih potresom na osnovnim i srednjim školama u Zagrebu!

Registar šteta od potresa treba sadržavati jasan opis nastale štete u svakoj pojedinoj školi kao i jasan i detaljan opis radova koji će prilikom obnove biti izvršeni na svakom od nastradalih školskih objekata. Tražimo stoga od Grada Zagreba transparentnu i čim hitniju objavu Registra šteta kao i objavu konkretnog plana potresne obnove kojim će se podići razina protupotresne zaštite škola za buduću upotrebu !

Tražimo da se škole obnove poštujući pravila struke, uvažavajući datosti pojedinih objekata uz maksimalno korištenje tehnoloških i inženjerskih mogućnosti koje su nam danas na raspolaganju, da se razina potresne otpornosti poveća na maksimalno moguću (Razina 3 ili Razina 4).

Dodatna pojašnjenja zahtjeva nalaze se na linku : 

https://drive.google.com/file/d/1KVAekqeqrn5WSrRx6yocxU2aHegkgNSs/view?usp=sharing

 

Roditelji učenika zagrebačkih škola oštećenih u potresu

Zagreb, 7. lipnja 2020.

Potpišite ovu peticiju

Potpisivanjem, ovlašćujem Alice Jurak da preda moj potpis onima koji imaju moć po tom pitanju.


ILI

Primit ćete e-mail s poveznicom kako biste potvrdili svoj potpis. Kako bi bili sigurni da primate naše e-mailove, molimo dodajte info@peticijeonline.com u svoj adresar ili popis sigurnih pošiljatelja.

Molimo uzmite u obzir da ne možete potvrditi svoj potpis odgovarajući na ovu poruku.
Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...