Ministarstvo Privatne Zaštite

Ako vam je dosta da nam policija kroji sudbinu određuje ovlasti i naša prava onda potpišite ovu peticiju.

Policija nam smanjuje ovlasti!

Nekada su davno zaštitari bili cijenjeni,a danas nema poštovanja!

Tražimo da imamo svoje osobno ministarstvo privatne zaštite i da sami odlučujemo koje su nam ovlasti,oprema i plaća.

O svemu što se tiče privatne zaštite da odlučuje ministarstvo privatne zaštite,a ne policija niti bilo tko drugi!

Vratimo poštovanje,da imamo ovlasti,veće plaće,više objekata,manje radnih sati,privatizirajmo zatvore,preuzmimo gradove,izborimo se zajedno za naša prava.

Ako budemo jaki samo preko facebook-a tako ništa nećemo postići!

Tako bi mogli kontrolirati poslodavce i djelatnike  svi bi morali poštovati odluku  našeg ministarstva!

Bili bi svi ravnopravni u cijeloj Hrvatskoj.

Želite promjene potpišite peticiju.

 


Ministarstvo Privatne Zaštite    Kontaktirajte pokretača peticije

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize Ministarstvo Privatne Zaštite to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ILI




Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...