Neopoziva ostavka Gorana Radmana,ostalih urednika HTV-a, te Duke

 

 

 

 

 

Stožer za obranu hrvatskog Vukovara

Trg Hrvatskih branitelja 1, 32 000 Vukovar

Tel/mob: 091/7230 969, 099/2254 630 e-mail: vustozer@gmail.com

 

 

Ur.broj: 91/2013

 

Zagreb, 11.srpnja 2013.g.,

 

 

ZAHTJEV:

S obzirom na jedinstveni slučaj i način na koji se progoni Karolinu Vidović Krišto, a koji je najbolja slika ideologizacije koja se od postojanja Hrvatske države i Hrvatske radiotelevizije, pogotovo u zadnje vrijeme, provodi na HRT-u, zahtijevamo:

- neopozivu ostavku Glavnog ravnatelja Gorana Radmana.

- neopozivu ostavku svih rukovoditelja i urednika na HRT-u.

- neopozivu ostavku predsjednika Hrvatskog novinarskog društva Zdenka Duke te svih predstavnika HND-a kako na HRT-u, tako i u ostalim medijima.

Zahtjev podnosi Stožer za obranu hrvatskog Vukovara,  zajedno s:
akademik Josip Pečarić,

akademik Dubravko Jelčić,

akademik Andrej Dujella

akademik Stanko Popović

akademik Slaven Barišić

dr.sc. Henrik Heger Juričan,Sveučilište Sorbona,Pariz,dopisni član HAZU

biskup Vlado Košić

biskup Valentin Pozaić

prof.dr.sc. Miroslav Tuđman -saborski zastupnik

prof.dr.sc. Fra Andrija Nikić -predsjednik HAZU -Mostar, i predsjednik HKD Napredak-Mostar

prof.dr.sc. Davor Pavuna

prof.dr.sc. Adalbert Rebić

Marko Perković Thompson
prof. dr. sc. Matko Marušić,

dr.sc. Josip Jurčević

prof.dr.sc. Ružica Pšihistal -dopredsjednica Udruge katoličkih intelektualaca

Damir Markuš -Kutina

Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca domovinskog rata ogranak Split - Predsjednik Mirko Ramljak,
HVIDRA Split,
Hrvatski časnički zbor Grada Splita

Ante Glibota-redovni član Europske akademije znanosti,umjetnosti i literature

Borislav Arapović,inozemni član Ruske Akademije Znanosti

HDZ -Split,predsjednik GO,Petar Škorić

Obiteljska stranka-predsjednik,Mate Knezović

Udruga 4+-predsjednica,Vesna Plazibat

HČSP - predsjednik, Josip Miljak

Udruga HVIDRA- Črnomerec -Renato Šelj -predsjednik

Udruga pripadnika Središta gardijskog za specijalističku obuku dočasnika "DT Gavran"

dr.sc. Petar Vučić,predsjednik Hrvatske akademske zajednice - kralj Tomislav

prof.dr.sc. Ivica Veža,član Europske akademije industrijskog management-a

prof.Nikola H. Debelić, dr.dr.h.c - veleposlanik u miru

Hrvatska udruga Benedikt - Split

dr.Mladen Ibler -Hrvatska kulturna udruga u Danskoj

Miroslav Piplica - predsjednik -Austrijsko Hrvatska zajednica za kulturu i sport-Beč

prof.dr.sc. Zdravko Tomac, Forum hrvatske sloge - podpredsjednik

Udruga oboljelih branitelja Domovinskog rata -Split

Hrvatski međudruštveni odbor za zajedničku suradnju- Sydney, predsjednik, Tomislav Beram

Hrvoje Hitrec - predsjednik Hrvatskog kulturnog vijeća

Udruga Hrvatska pravica -Zagreb

Zajednica Hrvata istočne Hercegovine - Mostar

A-HSP- predsjednik Dražen Keleminec

Udruga Žene u Domovinskom ratu -Zadar

Udruga Blaženi Alojzije Stepinac- predsjednik, Krešimir Miletić

Zavičajno društvo Zavelim -Split

Hrvatska kulturna zajednica u Švicarskoj

Hrvatsko društvo političkih zatvorenika -podr. Zagreb- predsjednik mr.sc. Marko Grubišić

dr.sc.Mato Artuković -znanstveni savjetnik-Hrvatski institut za povijest

Pokret Krunice -  duhovni ravnatelj , dr.sc. Fra Smiljan-Dragan Kožul

Zdrug 252. samostalne satnije veze ZNG

Stranka Hrvatskog Zajedništva ,dopredsjednik -Stjepan Tokić

KK Dražen Petrović, Essen

Udruga NekoM Život, Crne Lokve,Široki Brijeg

Pokret Volim Hrvatsku, predsjednik Roko Šikić

Hrvatska katolička udruga medicinskih sestara i tehničara-Zadar

dr.sc. Zvonimir Medvedović -ministar u prvoj vladi RH


Je li problem što je Karolina Vidović Krišto pokrenula pitanje o tzv. rodnospolnom odgoju i zastrašujuće opasnoj istini o Kinseyu koja proteklih šest mjeseci, od njezine suspenzije u siječnju 2013., hrvatsku javnost drži na nogama?


Je li problem što je Karolina Vidović Krišto pokrenula pitanje o tzv. rodnospolnom odgoju i zastrašujuće opasnoj istini o Kinseyu koja proteklih šest mjeseci, od njezine suspenzije u siječnju 2013., hrvatsku javnost drži na nogama?

Tražimo:

 

pozivajući se na Ustav Republike Hrvatske, Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji, Zakon o elektroničkim medijima, Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske radiotelevizije, argumentirano objašnjenje u pisanome obliku zašto su ukinuti program i emisija Slika Hrvatske te zašto je suspendirana urednica programa i emisije Slika Hrvatske gđa Karolina Vidović Krišto.

 

 

Podsjećamo, HRT, na čelu s Glavnim ravnateljem Goranom Radmanom, nepuna 24 sata nakon emitiranja emisije „Slika Hrvatske – Pedofilija kao temelj spolnog odgoja?“, novinarku i urednicu Karolinu Vidović Krišto optužilo je ne samo za neprofesionalnost nego i za kazneno djelo zloupotrebe položaja. Citiramo:

 

„HRT se ispričava gledateljima Slike Hrvatske, koja se emitira za iseljenike, zbog subotnje emisije (29.12.) koju je uredila i vodila Karolina Vidović Krišto.

Ističemo da stajališta iznesena u emisiji nisu HRT-ova.

Zbog ozbiljnog narušavanja pravila struke te zloupotrebe položaja HRT će poduzeti oštre mjere."

 

Ovo priopćenje HRT-a objavljeno je 30. prosinca 2012. na naslovnici teletext-a HRT-a, čitano je na vijestima Hrvatskog radija te je preuzeto od svih relevantnih i najčitanijih tiskovnih i internetskih medija u Hrvatskoj.

 

Zahtijevamo argumentirano objašnjenje:

1. od kojih stajališta iznesenih od strane novinarke i urednice HRT-a Karoline Vidović Krišto se kao HRT ograđujete?

2. koja stajališta su HRT-ova?

3. argumentirano navedite i precizirajte na koji je način novinarka i urednica Karolina Vidović Krišto narušila pravila struke?

4.objasnite kojim je postupcima novinaraka i urednica Karolina Vidović Krišto zlupotrijebila položaj?

5. zašto je ukinuta emisija i program "Slika Hrvatske"?

 

Obrazloženje zahtjeva:

(molimo sve građane RH te Hrvate diljem svijeta da pročitaju navedene isječke
iz Ustava i zakonskih propisa)

U Članku 38. Ustava Republike Hrvatske
(pročišćeni tekst, Ustavni sud Republike Hrvatske, 23. ožujka 2011.),
pod poglavljem Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda,
1. ZAJEDNIČKE ODREDBE stoji:

 

Jamči se sloboda mišljenja i izražavanja misli.

 

Sloboda izražavanja misli obuhvaća osobito slobodu tiska i drugih sredstava priopćavanja, slobodu govora i javnog nastupa i slobodno osnivanje svih ustanova javnog priopćavanja.

 

Zabranjuje se cenzura. Novinari imaju pravo na slobodu izvještavanja i pristupa informaciji.

Jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Ograničen
Ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna u slobodnom i demokratskom društvu, a propisuju se zakonom.

Jamči se pravo na ispravaksvakomu komu je javnom viješću povrijeđeno Ustavom i zakonom utvrđeno pravo.

U Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji
koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. prosinca 2010.
a proglasio predsjednik RH Ivo Josipović 6. prosinca 2010., stoji:

 

Članak 1.

(4) U obavljanju svoje djelatnosti HRT je neovisna o bilo kakvom političkom utjecaju i pritiscima promicatelja komercijalnih interesa.

Članak 6.

 

(1) U ostvarivanju programa, HRT je dužan:

- promicati nacionalne interese, pridonositi poštivanju i promicanju temeljnih ljudskih prava i sloboda, domoljublju, toleranciji, razumijevanju i poštivanju različitosti, demokratskih vrednota i institucija, civilnog društva, te unapređenju kulture javnog dijaloga,

Članak 7.

(1) HRT je dužan:

 

- trajno, istinito, cjelovito, nepristrano i pravodobno informirati javnost o činjenicama, događajima i pojavama u zemlji i inozemstvu od javnog interesa

- poštivati i poticati pluralizam političkih, religijskih, svjetonazorskih i drugih ideja te omogućiti javnosti da bude upoznata s tim idejama; HRT ne smije u svojim programima zastupati stajališta ili interese pojedine političke stranke, kao ni bilo koja druga pojedinačna politička, religijska, svjetonazorska i druga stajališta ili interese,

- nepristrano obrađivati politička, gospodarska, socijalna, religijska, zdravstvena, kulturna, obrazovna, znanstvena, ekološka i druga pitanja, omogućujući ravnopravno sučeljavanje stajališta različitih izvora

 

U Zakonu o elektroničkim medijima
koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 11. prosinca 2009.,
a proglasio predsjednik RH Stjepan Mesić 17. prosinca 2009., stoji:

II. OPĆA NAČELA

Članak 3.

(1) Jamči se sloboda izražavanja i puna programska sloboda elektroničkih medija.

(2) Nijedna odredba ovoga Zakona ne može se tumačiti na način da daje pravo na cenzuru ili ograničenje prava slobode govora i izražavanje misli.

 

U Ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske radiotelevizije
od 1. siječnja 2013., a za razdoblje od 2013.-2017., stoji:

Uvodne odredbe

Članak 9.

Vrijednosti koje HRT zastupa i promiče

Univerzalnost

- zaštita i unapređenje općih javnih vrijednosti

Neovisnost

- neovisnost o političkim i komercijalnim utjecajima - aktivno promicanje slobode izražavanja

- pravo na informiranost - odgovornost prema javnosti

Raznolikost

- sveobuhvatnost i uvažavanje različitosti (kulturne, etičke, regionalne, religijske i svake druge)

- pluralnost pogleda - tolerancija

Odgovornost prema javnosti

- otvorenost – transparentnost - predanost misiji

Članak 8.

Misijski ciljevi HRT-a:

1. stvarati vrijednosti za društvo i pojedinca

2. čuvati, njegovati i promicati nacionalni identitet i kulturu

3. promicati civilno društvo i temelje demokracije

Zaključak:

Svi navedeni članci i isječci mjerodavnih zakonskih akata u RH koji se tiču novinarske profesije i dužnosti javnog RTV servisa, a vezano uz emisiju „Slika Hrvatske – Pedofilija kao temelj spolnog odgoja?“, emitiran 29. prosinca 2012., nedvosmisleno dokazuju:

- da je urednica Karolina Vidović Krišto u cijelosti poštivala zakone i novinarsku profesiju

- da je urednica Karolina Vidović Krišto jedina urednica/novinarka HRT-a koja je o temi tzv. rodno-spolnog odgoja profesionalno i u skladu s novinarskom profesijom informirala javnost, a što je dužnost, zakonska, profesionalna i etička obveza svih novinara i urednika HRT-a.

Ignorirajući, štoviše, kršeći sve mjerodavne zakonske i ustavne propise, HRT, na čelu s Glavnim ravnateljem Goranom Radmanom, svojim je postupkom:

- pokušao uništiti ne samo profesionalnu karijeru nego i privatni život svoje novinarke/urednice Karoline Vidović Krišto koja je, u ovom slučaju, jedina djelovala po svim zakonskim, ustavnim, profesionalnim i etičkim načelima

- izdigao se iznad zakona i Ustava te ozbiljno narušio demokratski poredak Republike Hrvatske

- izravno pokušao manipulirati hrvatsku javnost onemogućujući joj pravo na informaciju i javnu raspravu

Republika Hrvatska je demokratska zemlja, država u kojoj su sloboda govora i medija te zabrana cenzure zajamčeni Ustavom.Iznad svih demokratskih institucija u državi upravo je javna radiotelevizija, HRT, prva pozvana braniti zajamčene slobode i sprječava cenzuru.

Slučaj Slike Hrvatske i progon Karoline Vidović Krišto ne samo da je kap koja je prelila čašu, nego je i dosad najgori progon novinara te jedan od najistaknutijih oblika cenzure.

Predugo hrvatska javnost trpi elementarno kršenje svih demokratskih uzusa te zabranu pluralizma. Mjesecima, godinama nižu se postupci najgrubljeg kršenja novinarskih kodeksa i demokratskih načela, kako na Hrvatskome radiju, tako i na Hrvatskoj televiziji.Samo onaj glavni ravnatelj, ravnatelj, glavni urednik, član programskog vijeća, rukovoditelj, itd. na HRT-u koji časno služi građanima, koji omogućuje da HRT kao javni servis informira građane, poštuje i promiče temeljna ljudska prava i slobode, štiti nacionalne interese, poštuje različitosti te potiče pluralizam političkih, religijskih, svjetonazorskih i drugih ideja te omogućuje javnosti da bude upoznata s tim idejama, opravdava svoje postojanje na takvom položaju. U protivnome šteti ugledu javnog medija HRT-a, narušava demokratski poredak hrvatskog društva te ustavnopravni poredak Republike Hrvatske, izravno manipulira hrvatskom javnošću i treba odstupiti s rukovodećeg mjesta kao i iz javnog života.

Tražimo:

- neopozivu ostavku Glavnog ravnatelja Gorana Radmana.

- neopozivu ostavku svih rukovoditelja i urednika na HRT-u.

- neopozivu ostavku predsjednika Hrvatskog novinarskog društva Zdenka Duke te svih predstavnika tog društva kako na HRT-u, tako i u ostalim medijima.

 


Tražimo: pozivajući se na Ustav Republike Hrvatske, Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji, Zakon o elek    Kontaktirajte pokretača peticije