OTVORENO PISMO EUROPSKIH AUTORICA I AUTORA

OTVORENO PISMO EUROPSKIH AUTORICA I AUTORA  

 

 

 

Recimo to otvoreno: mi, autorice i autori, ne razumijemo ustrajavanje EU na tome da pod svaku cijenu provede „reformu“ zaštite autorskih prava u Europi.

Europska komisija promašila je cilj okomivši se na autorska prava kako bi potakla stvaranje „jedinstvenog digitalnog tržišta“, budući da su upravo autorska prava ključan uvjet za stvaranje književnih djela. Njihovo potkopavanje značilo bi gašenje izvora digitalnog tržišta knjige prije nego što je ono uopće uspjelo zaživjeti. Slabljenje autorskih prava znači i osiromašenje književnosti.

Autorska prava nisu prepreka optjecaju književnih djela. Ustupanje autorskih prava za prijevod omogućava da knjige budu prevedene na sve jezike i da se distribuiraju u sve zemlje. Prave prepreke širenju knjiga su ekonomske, tehnološke i fiskalne, i ono čime bi se trebalo pozabaviti zapravo su monopol, vlasnički formati i porezne prijevare!

Usvojivši proširenu i nadopunjenu verziju Izvješća Julije Rede, Europski parlament jasno je naglasio važnost zaštite autorskih prava i očuvanja sve krhkije ekonomske stabilnosti kreativnih industrija. Nažalost, istodobno je nepromišljeno ostavio otvorena vrata cijelom nizu iznimaka u zaštiti autorskih prava – iznimaka koje bi Komisija potom mogla uspostaviti, proširiti, učiniti obveznim i standardizirati, ponekad u suprotnosti s nacionalnim rješenjima koja već zadovoljavaju potrebe čitatelja i drugih korisnika.

Kako bujanje iznimaka u zaštiti autorskih prava može potaknuti stvaranje književnih djela? Koliko je iznimaka potrebno (knjižnice i arhivi, e-posuđivanje, istraživanje i obrazovanje, rudarenje tekstova i podataka, transformativna uporaba, knjige izvan tiska, djela siročad) da iznimka postane pravilom, a autorska prava iznimkom?

Autorska prava za nas su ključna jer ona znače da imamo financijska i moralna prava na naše djelo. Autorska prava temelj su na kojima je izgrađena europska književnost. Ona su izvor ekonomskog bogatstva naših zemalja i izvor zapošljavanja. Njihova zaštita jamči financiranje kreativnosti i održivost cjelokupnoga knjižnog lanca; ona su temelj naše zarade. Omogućujući nam da ubiremo plodove našeg rada, ona jamče našu slobodu i našu neovisnost. Ne želimo se vraćati u doba mecenatstva ili živjeti od državnih potpora: želimo živjeti od naših djela. Pisanje je zanimanje, a ne usputna zabava.

Tijekom proteklih stoljeća autorska prava omogućila su demokratizaciju knjige, a u budućnosti će omogućiti razvoj digitalnih djela i njihovu distribuciju do najšire publike. Baština prošlosti, autorska prava moderno su oruđe, uskladivo s korištenjem novih tehnologija.

Treba prestati s huškanjem autora protiv čitatelja. Književnost ne bi postojala bez pisaca, a bez čitatelja ne bi imala svrhe. Autori su itekako otvoreni za promjene i razvoj svijeta u kojem žive. Oni više od bilo koga brane slobodu mišljenja, slobodu izražavanja i slobodu umjetničkog stvaranja. Oni se zalažu za razmjenu znanja i ideja, to je njihov raison d’être. Oni su, prije svega, čitatelji.

Mi, europski autori, pozivamo europske vlasti da odustanu od planova za širenjem opsega iznimaka i ograničenja zaštite autorskih prava. Obećanja nekog oblika „kompenzacije“ nisu nadomjestak za zaradu od komercijalnog iskorištavanja naših djela, osobito stoga što autori već pate od sve veće materijalne neizvjesnosti. Pozivamo europske vlasti da se bore protiv iskušenja prepuštanja iluziji o tome kako je „sve besplatno“, od čega koristi mogu imati samo velike distribucijske platforme i drugi davatelji sadržaja. Pozivamo europske vlasti da nam pomognu da dobijemo pravedniji udio u vrijednosti knjige, osobito u digitalnoj sferi, kao i da zabrane sve štetne klauzule u ugovorima i učinkovito se bore protiv piratstva.

Sloboda stvaranja i vitalnost europske kulture ovise o vama.  

(Prijevod: Dean Trdak)