Pet park na Drenovi

 

Gradu Rijeci i uvaženim članovima Mjesnog odbora Drenova;

Poštovani,

Građani grada Rijeke koji imaju pse kao kućne ljubimce, a stanuju na području Drenove i okolice nemaju adekvatan prostor za istrčavanje svojih pasa. Unatoč brojnim zelenim površinama na Drenovi, vlasnici pasa su neravnopravni posjetitelji istih. Pet park/park za pse bio bi u obostranu korist, jer bi se šetači i djeca koji ne preferiraju četveronožno društvo mogli slobodnije kretati i boraviti u prirodi (jedan dio vlasnika pasa povremeno će ili trajno odabrati park za pse kao oblik rekreacije i šetnje za svog ljubimca)

Temelj čitavog projekta je OGRADA koja je KLJUČNA, visine 1,50 m. Površina i lokacija parka tek će biti utvrđeni zajedničkim dogovorom. Izuzetna lokacija bila bi livade koje se nalaze iza starog drenovskog groblja koje su u državnom vlasništvu. Napomena - osim ograde, priroda unutar i oko parka treba ostati netaknuta - minimalne izmjene okoliša.