Peticija doktora medicine da se jasno i nedvojbeno odredi trošak specijalističkog usavršavanja doktora medicine

Temeljem odredbe iz članka 46. Ustava Republike Hrvatske doktori medicine Republike Hrvatske pokreću ovu

                                                     P E T I C I J U 

potaknuti Odlukom i Rješenjem Ustavnog suda broj U-II-187/2015, od 11. srpnja 2017. godine (NN 89/2017) i vodeći se iz navedenih akata proizašlom narušenom pravnom sigurnosti, kao jedne od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, u odnosu na liječnike medicine u Republici Hrvatskoj ovom peticijom predlažemo nadležnom Ministarstvu zdravstva i Vladi Republike Hrvatske da se u izradi novog Nacrta prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti  ili izmjenama i dopunama postojećeg Zakona o zdravstvenoj zaštiti te izradi novog Nacrta Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine ili izmjenama i dopunama postojećeg Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine te Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine jasno i nedvojbeno odredi trošak specijalizacije koji bi obuhvaćao slijedeće:

- troškove glavnog mentora;

- troškove mentora i komentora;

- trošak poslijediplomskog specijalističkog studija;

- trošak završnog i specijalističkog ispita;

- trošak knjižice o specijalističkom usavršavanju doktora medicine;

- trošak dnevnika rada doktora medicine na specijalističkom usavršavanju. kao realne troškove specijalističkog usavršavanja.

 

Pozivamo sve doktore medicine u Republici Hrvatskoj da vlastoručnim potpisom ove peticije podrže sve kolegice i kolege koji su na specijalističkom usavršavanju ili planiraju započeti isto. Osim navedenoga, ovim putem predlažemo Ministarstvu zdravstva i Vladi Republike Hrvatske da nam sukladno odredbi iz članka 46. Ustava Republike Hrvatske odgovore na podneseni prijedlog iz ove peticije.