Peticija HKIS


Capture94.PNG

U Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja  izrađene su radne verzije Nacrta prijedloga Zakona  o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Nacrta prijedloga Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu. 

Da bi predstavnici Komore  koji sudjeluju u Radnoj grupi za izradu navedenih zakona  mogli mjerodavno zastupati Vaše interese i stajališta molimo Vas da  potpišete peticiju ukoliko  smatrate da ovlašteni voditelji građenja i radova trebaju ostati članovi Komore. 
O rezultatima peticije informirat ćemo medije, javnost i Ministarstvo graditeljstva i prostornog planiranja.

Hrvatska komora inženjera strojarstva


smiljka.pavic@hkis.hr    Kontaktirajte pokretača peticije