PETICIJA ZA SPREČAVANJE POSTUPKA IZDAVANJA OKOLIŠNE DOZVOLE TVRTKI KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o. ZA SKLADIŠTENJE OPASNOG OTPADA U JASTREBARSKOM

Pozivamo sve stanovnike Jastrebarskog i okolice da se aktivno uključe te potpisom peticije podrže akciju sprečavanja postupka izdavanja okolišne dozvole tvrtki KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o. za skladištenje opasnog otpada u Jastrebarskom. Usvajanjem novih planova Grad Jastrebarsko jasno je zabranio djelatnost skladištenja opasnog otpada u Gospodarskoj zoni Jalševac, stoga smo mi kao građani odlučni u nakani da spriječimo da se  tvrtki KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o izda okolišna dozvola za oporabu, sakupljanje, zbrinjavanje i druge obrade  opasnog otpada na spomenutom području. Tvrtka KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o. u Gospodarskoj zoni Jalševac posjeduje građevinu, koja je određena kao postojeće postrojenje u kojem se obavlja djelatnost skladištenja opasnog otpada za koje se traži izdavanje okolišne dozvole. Za predmetnu građevinu izdane su uporabne dozvole kojima se dopušta uporaba određene namjene. Uporabnom dozvolom Broj: UP/I-04/2-3-2325/1982 od 7.12.1982 godine dozvoljena je upotreba, između ostalog, srednje visokog regalnog skladišta.   Uporabnom dozvolom Broj: UP/I-361-05/16-30/000043, Ur.br.: 238/1-18-05/1-16-0003 od 3.5.2016 godine dozvoljena je uporabu izgrađene građevine gospodarske namjene, poslovne djelatnosti - skladište lako zapaljivog materijala, 3.skupine. Člankom 136. stavkom 3. Zakona o gradnji određeno je da se građevina može rabiti samo sukladno njezinoj namjeni. Kako u navedenim uporabnim dozvolama nije navedena namjena skladištenja opasnog otpada, smatramo da se postojeća građevina  uporabljuje protivno čl. 136 st. 3 Zakona o gradnji. Time nema osnove za izdavanje okolišne dozvole za obavljanje tražene djelatnosti skladištenja opasnog otpada u postojećem postrojenju jer se ta djelatnost obavlja u postojećoj građevini protivno dopuštenoj uporabi navedenim uporabnim dozvolama. Ujedno građevna čestica, koja je određena za postojeću građevinu, ne ispunjava uvjete određene Zakonom o prostornom uređenju jer nema neposredan pristup na javno prometnu površinu.


Inicijativa građana Jastrebarsko - Zorica Šamija    Kontaktirajte pokretača peticije