Peticija nadležnim osobama Grada Poreča za povećanje subvencije djeci koja pohađaju jaslice i vrtić DV “101 Dalmatinac”

Suočeni činjenicom drastičnog povećanja cijene DV „101 Dalmatinac” u visini od 45% uzrokovanom sve većim troškovima na svim područjima poslovanja (povećanjem cijene energenata, hrane, režija, bruto plaća djelatnika, materijalnih izdataka, nabave namještaja, sitnog inventara i opreme), a ujedno i nepromijenjenom cijenom ostalih gradakih vrtića, roditelji djece koja pohađaju DV „101 Dalmatinac” prisiljeni su pokrenuti ovu inicijativu. Uslijed promjena ekonomske cijene vrtića razvidno je da će roditelji za (svako) dijete, pored dosadašnjih 111€, morati izdvajati dodatnih 50€ mjesečno, a da će Grad Poreč-Parenzo za subvenciju izdvajati isti iznos kao i do sada.

Polazeći od toga

-          da su gradski i privatni vrtići bili i jesu u jedinstvenom javnom natječaju, u kojem je Grad donio konačnu odluku u koji će se vrtić djeca smjestiti,

-          cijena gradskih vrtića ostaje nepromijenjena,

-          da Grad Poreč-Parenzo nejednako financira privatne i gradske vrtiće,

-          da je u razdoblju od 10 godina iznos kojim Grad Poreč-Parenzo subvencionira boravak djece u DV „101 Dalmatinac” povećan tek jednom

-          da su troškovi vrtića po djetetu višestruko veći nego ranijih godina (gotovo dupli!)

-          da su roditelji djece u DV „101 Dalmatinac” znatnije financijski opterećeni nego roditelji čija djeca pohađaju druge vrtiće,

-          da su roditelji djece koji imaju dvoje djece u DV „101 Dalmatinac“ izrazito financijski opterećeni (drugo dijete plaća 90% cijene vrtića)

-          da se izbjegne nejednako postupanje i razlikovanje između djece koja pohađaju privatne i gradske vrtiće,

-       da su djeca svih vrtića jednako vrijedni stanovnici našeg grada.

 

Uzevši u obzir sve navedeno, tražimo od Grada Poreča-Parenzo da poveća iznos subvencije djeci koja pohađaju DV „101 Dalmatinac” za 50€ mjesečno po djetetu i to počevši sa 1. 7. 2024.

 

Molimo sve vas da podržite našu peticiju jer se ne radi o subvencioniranju navedenog privatnog vrtića, već djece Grada Poreča-Parenzo.

 

Budimo tu za našu djecu kao što su oni tu za nas, uzvratimo ljubav i pažnju koju nam pružaju i dajmo im priliku da odrastaju u jednakosti.

Hvala.

Roditelji djece u jasličkim i vrtićkim skupinama DV „101 Dalmatinac“.

Potpišite ovu peticiju

Potpisivanjem prihvaćam da će Maja Kancijanic moći vidjeti sve informacije koje navedem u ovom obrascu.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.


Dajem privolu za obradu informacija koje dostavim u ovom obrascu za sljedeće svrhe:
Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...