Peticija protiv dijelova Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Povodom objave Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s konačnim prijedlogom Zakona u eSavjetovanju, smatramo da je iz Prijedloga Zakona potrebno izbrisati sljedeće članke:

1. čl. 10. kojim se predlaže dodavanje novog članka 34.b kojim se regulira potpomognuto i obogaćeno učenje jer se ono trenutno provodi u Eksperimentalnom programu cjelodnevne škole te se uvođenjem u škole koje nisu u eksperimentu prejudicira njegova frontalna primjena, iako je Ministar najavio da se Cjelodnevna škola neće uvoditi prije neovisne vanjske analize eksperimenta. Također, u članku nije navedeno hoće li potpomognuto i obogaćeno učenje ulaziti u tjednu normu učitelja/nastavnika. Istu funkciju trenutno imaju postojeće dodatna i dopunska nastava.

2. čl. 15. kojim se predlaže izmjena čl. 75. u važećem Zakonu, odnosno smanjivanje minimalnog broja sati dopunskog rada s 10 sati na 5 sati. Smatramo da je dopunski rad promašen koncept koji nema nikakvo pedagoško ili stručno-metodičko opravdanje te da ga je potrebno u potpunosti ukinuti i vratiti popravne rokove i polaganje popravnih ispita pred povjerenstvom. Smatramo da je dopunski rad netransparentan i dokimološki neopravdan proces koji za cilj ima isključivo smanjivanje broja negativno ocijenjenih učenika.

3. čl. 24. kojim se predlaže izmjena čl. 151. kojim se želi propisati prekršajne odredbe jer smatramo da su prekršajne odredbe sadržane u važećem Zakonu sasvim dovoljne i da nije potrebno proširivati taj članak. Uvođenjem osobne odgovornosti za prekršaje po više stavki i drakonskih novčanih kazni od 15 do 45% prosječne učiteljske/nastavničke plaće zastrašuje se učitelje i nastavnike i zadire u njihovu autonomiju te potiče rast nerealno visokih ocjena i već ionako veliki odljev stručnog kadra iz škola. Također se obeshrabruje organiziranje izleta, ekskurzija, terenske i izvanučioničke nastave jer se prijedlogom odredbi stavlja na teret učitelju/nastavniku da svi dionici prema Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzije i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti rade bez propusta. Osim toga, prekršajne odredbe su nedefinirane, nije precizno navedeno koliki je iznos predviđen za koji prekršaj što nije dopustivo u pravnom aktu ovog ranga.

Zaključak

Ne vidimo nijedan valjani razlog za uvođenje gore navedenih izmjena i dopuna Zakona koji je ionako izmijenjen previše puta i u većem dijelu sadržaja: čl.10. smatramo nelegalnim jer se potpomognuto i obogaćeno učenje tek testira u Eksperimentalnom programu cjelodnevne škole, izmjenu čl.75. držimo kozmetičkim zahvatom koji nema nikakvu pedagoško-psihološku ili dokimološku podlogu, a čl.24 kojim se predlažu izmjene i dopune čl. 151. držimo izravnim napadom na autonomiju i dostojanstvo učitelja kojim se dovodi u pitanje njihova stručnost i motivi pedagoškog djelovanja. 

Potpišite ovu peticiju

By signing, I accept that Nastavnici.org will be able to see all the information I provide on this form.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes:
Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...