Peticija protiv Ubera

Kad će u ovoj državi stvorenoj na krvi napokon zavladati pravednost i transparentnost i da napokon vrijede pravila jednakosti


Taxisti Ljepe naše    Kontaktirajte pokretača peticije