PETICIJA ZA DOBIVANJE DIPLOME SVEUČILIŠNOG PRVOSTUPNIKA NAKON ZAV

Ova peticija je pokrenuta jer su narušena prava studenata na njihovu pravedno zasluženu diplomu sveučilišnih prvostupnika. Nakon završenog stručnog studija studenti upisuju razlikovni program koji sadrži 94 ECTS-a. Kada se ti ECTS bodovi pribroje onima sa stručnog studija dolazi se do brojke od 274 ECTS-a, što je za 34 boda više od broja ECTS-a koji su položili sveučilišni prvostupnici koji su išli na varijantu od 4 godine sveučilišnog preddiplomskog studija.
Kada smo na samom fakultetu pitali koji je razlog zbog kojeg ne možemo dobiti diplomu nakon završenog razlikovnog programa rečeno nam je da je stručni studij olakšana verzija sveučilišnog. To nije točno, jer su ispitna literatura kao i zadatci, kolokviji i ispiti vrlo slični, a na nekim predmetima i potpuno identični na oba studija. 
Nadalje, studenti na razlikovnom programu polažu određeni broj predmeta ponovno bez obzira što su te predmete položili već na stručnom studiju i u vrlo malom broju slučajeva im se priznaje ocjena iz tog već položenog kolegija. 
Naposljetku, nakon položenog razlikovnog programa studenti dobivaju potvrdu s kojom mogu upisati diplomski studij na fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, ali ne i diplomu sveučilišnog prvostupnika s kojom bi mogli upisati diplomski studij na nekom drugom sveučilištu u Hrvatskoj ili svijetu. Takvih primjera ima i više gdje studenti nisu u mogućnosti zbog privatnih razloga pohađati u Opatiji ili Zaboku nastavu i potrebna im je diploma da mogu upisati studij drugdje i gdje potvrda o položenim ECTS bodovima nije dovoljna.
Ovim putem apeliramo na studente i odgovorne stukture na razini fakulteta i sveučilišta da promjene pravilnik o razlikovnom programu i donesu pravilnik koji će biti legitiman i pravedan za sve. Hvala na suradnji.


Nedžada Beganović    Kontaktirajte pokretača peticije