Peticija za jednako pravo svih učenika iz Kalinovca

Peticija za jednako pravo svih učenika iz Kalinovca

Slijedom "UPUTA O NAČINU PROVOĐENJA ODLUKE O SUFINANCIRANJU MEĐUMJESNOGA JAVNOG PRIJEVOZA ZA
REDOVITE UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA U RAZDOBLJU RUJAN – PROSINAC 2012. GODINE"
došlo je do apsurdne situacije da dio učenika iz mjesta i općine Kalinovac budu diskriminirani tj. da jedan dio učenika ima pravo na besplatan tj.sufininaciran prijevoz a jedan dio ne. Naputak iz upute koji glasi citiramo "Udaljenost za ostvarivanje prava na sufinanciranje prijevoza mjeri se od adrese prebivališta odnosno boravišta do adrese škole. Provjera udaljenosti dviju adresa dostupna je uz pomoć interaktivne karte na službenim stranicama HAK-a: http://map.hak.hr/." dovela je do apsurda da dio učenika, koji su sa svojim adresama stanovanja mjereći HAK-ovom kartom na manjoj udaljenosti od 5km od adrese škole , nemaju pravo na subvencinirani prijevoz. Iako svi učenici iz Kalinovca zbog svoje povezanosti sa sjedištem škole, gradom Đurđevcom, mogu koristiti i koriste isti način prijevoza i prijevoznika , Čazmatrans iz Čazme, oni nisu u istom rangu tj. diskriminirani su zbog toga jer žive u ulicama koje su bliže Đurđevcu. Čak je i centar Kalinovca po interaktivnoj karti na manjoj udaljenosti od 5km od Đurđevca. Da apsurd bude veći , interaktivna karta određuje udaljenost koristeći cestu koja ne dozvoljava prijevoz vozilima međumjesnog prijevoza zbog svoje nosivosti. Tako je dio učenika iz mjesta Kalinovac koje je od Đurđevca udaljeno oko 5km stavljeno u isti "koš" kao i učenici koji su u Zagrebu ili nekom drugom većem gradu udaljeni manje od 5km od škole, ali oni ne mogu taj put prijeći , zbog neosvjetljenosti i nepostojanja pješačke staze,i biciklističke staze ili tramvaja, pješice ,biciklom ili tramvajem. Cijena pune karte koju je odredio prijevoznik za navedenu relaciju je 856,00 kn za 5km prijevoza.

Ovom peticijom tražimo da se u pravima sufinanciranja prijevoza izjednače svi učenici iz mjesta Kalinovac.

Kalinovac, 2.10.2012.

Roditelji