Peticija za poboljšanje rada Dječjeg vrtića „Zvončić“ Čepin i smanjenje naknade za korištenje vrtića

Ovu su peticiju sastavili roditelji djece koja pohađaju DV „Zvončić“ Čepin te roditelja koji namjeravaju upisati djecu u DV Zvončić povodom osnivanja DV „Zvončić“ Čepin te izdvajanja iz DV Osijek. Peticija se upućuje Općini Čepin kao osnivaču DV „Zvončić“. Potpisnici zahtijevaju promjenu Statuta DV „Zvončić“ Čepin, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV „Zvončić“ Čepin, Pravilnika o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa DV „Zvončić“ Čepin, Pravilnika o upisu djece i ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga u DV „Zvončić“ Čepin, Pravilnika o plaćama, naknadama plaće i drugim materijalnim pravima radnika zaposlenih u DV „Zvončić“ Čepin.    

1. Zahtijevamo hitru izradu projekta i početak radova na obnovi zgrade i proširenju kapaciteta DV „Zvončić“ Čepin te  otvaranje dodatnih skupina za više od četrdeset djece koja su ostvarila sve uvjete za upis u DV „Zvončić“ Čepin, ali koja nisu upisana zbog nedovoljno mjesta. Tražimo otvaranje dodatnih jasličkih, vrtićkih ili mješovitih skupina te zapošljavanje dodatnih odgojateljica kako bi to bilo ostvarivo.  

2. Zahtijevamo promjenu Pravilnika o načinima i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa DV „Zvončić“ Čepin prema kojem roditelji sudjeluju u ekonomskoj cijeni programa vrtića prema prosjeku primanja po članu kućanstva. Trenutno je puna ekonomska cijena za 10-satni program 1930 kuna, dok korisnici sudjeluju u plaćanju u iznosu od 15% do 50% ukupne cijene (od 289,50 do 965 kuna). Ako je prosjek prihoda prema kućanstvu veći od 2500 kuna, korisnici će plaćati najveći iznos od 50% (965 kuna), a to je više od 90% roditelja. Tražimo jednak iznos usluge vrtića za sve korisnike uz 70% subvencije Općine Čepin, uz dodatno sufinanciranje za ranjive skupine (osobe s invaliditetom, djeca s poteškoćama, samohrani roditelji).

3. Zahtijevamo promjenu Čl. 8. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga u DV „Zvončić“ Čepin prema kojem roditelji moraju uz upis djeteta priložiti potvrdu poslodavca o prosjeku plaće za prethodna 3 mjeseca, potvrdu porezne uprave o prihodima u tekućoj godini (i prethodnoj) te ostale potvrde o primanjima (HZZO za vrijeme korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta, HZMO za korištenje mirovine i sl.). Tražimo da roditelji predaju samo potvrde o zaposlenosti.  

4. Zahtijevamo i ukidanje bjanko zadužnice od 5000kn kao uvjet za upis u vrtić prema Čl 8. Pravilnika. Predlažemo mogućnost plaćanje akontacije u iznosu jedne mjesečne naknade (u slučaju neplaćanja, dug se namiruje iz akontacije).  

5. Zahtijevamo subvencioniranje gradskih i privatnih vrtića u drugim mjestima do proširenja kapaciteta u DV „Zvončić“ Čepin.

 6.  Zahtijevamo promjenu Čl 5. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga u DV „Zvončić“ Čepin: „U program jaslica može se upisati dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši 12 mjeseci.“ Ovim se člankom diskriminiraju djeca rođena poslije 31. kolovoza, a koja zbog toga nemaju navršenu jednu godinu za vrijeme natječaja za upis u vrtić i koja će tako morati čekati punu godinu na ponovnu prijavu u jaslički program. Zahtijevamo da se roditelji čija su djeca rođena i nakon ovoga datuma imaju pravo prijaviti i dobiti mjesto u jasličkom programu nakon što napune godinu dana, a do tada plaćaju pričuvu ili čuvanje mjesta.  

7. Zahtijevamo promjenu Čl. 70. Pravilnika o plaćama, naknadama plaće i drugim materijalnim pravima radnika zaposlenih u DV „Zvončić“ Čepin o koeficijentima za obračun plaće, a posebno odgojiteljicama te njegovo povećanje kako bi se osigurao kvalitetan stručni kadar te i privukao te motivirao kvalitetne odgojiteljice.   

8. Zahtijevamo organizaciju rada vrtića u drugoj smjeni što je i naznačeno u Čl. 22. Statuta DV „Zvončić“ Čepin : „Postojat će mogućnost rada do 21h ovisno o potrebama roditelja, te rad subotom iz istih razloga.“. Smatramo kako se ova mogućnost treba ponuditi roditeljima već pri samom upisu te se doista provoditi.


Građanska inicijativa "Za djecu Čepina"    Kontaktirajte pokretača peticije

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize Građanska inicijativa "Za djecu Čepina" to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ILI

Primit ćete e-mail s poveznicom kako biste potvrdili svoj potpis. Kako bi bili sigurni da primate naše e-mailove, molimo dodajte info@peticijeonline.com u svoj adresar ili popis sigurnih pošiljatelja.

Molimo uzmite u obzir da ne možete potvrditi svoj potpis odgovarajući na ovu poruku.
Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...