Peticija za poništenje svih nezakonitih upisa SPC nad crnogorskim manastirima i crkvama i vraćanje u vlasništvo državi Crnoj Gori

Poštovane sestre i braćo Crnogorci i Crnogorke u Crnoj Gori i dijaspori, bez obzira na vjeru i politička opredjeljenja,

Reaktivirali smo peticiju Amanet iz 2018. godine. Vakat je da se nastavi onamo đe smo započeli. 

POZIVAMO VAS da se potpisivanjem ove peticije pridružite zahtjevu i težnjama da se vijek stara nepravda ispravi i da se vjerski objekti koje su gradili naši preci konačno vrate u vlasništvo države Crne Gore.

"Nezavisna i međunarodno priznata Kraljevina Crna Gora je 1918. godine okupirana i aneksirana od strane Srbije. Suprotno međunarodnom pravu, ugovorima, običajnim pravnim pravilima i moralu, kao i normama crnogorskog Ustava i zakona, tada je prestala da postoji samostalna država Crna Gora. Nakon toga, pored ostalog, vladajući krugovi Kraljevstva SHS pristupili su i realizaciji projekta uspostavljanja Srpske patrijaršije. Tada je i pokrenut postupak ukidanja autokefalne Crnogorske pravoslavne crkve. On je sproveden bez legitimiteta, na način suprotan normama Ustava Crne Gore (1905), tada još uvijek formalno – pravno punovažnog, te Ustava Svetoga sinoda Crnogorske pravoslavne crkve (1903), koji je u to vrijeme, takođe, bio na snazi." - Novak Adžić 

Cilj ove reaktivirane peticije je da se izvrši pritisak na ovu novu ultra-nacionalističku, svetosavsku i anti-hrišćansku vlast da ne smiju da ukidaju Zakon o slobodi vjeroispovjesti, usvojen krajem decembra prošle godine. 

Manastiri i crkve su države Crne Gore, a ne beogradske patrijaršije. 

Moramo da pokažemo svima i u regionu i u Evropskoj Uniji i u svijetu da Crnogorci nikada neće predati svoje svetinje i svoju Crnu Goru svojim dželatima. 

NEK JE VJEČNA CRNA GORA!!! 


Patriotska dijaspora Crne Gore    Kontaktirajte pokretača peticije