Peticija za ukidanje Diskriminirajuceg naziva rs 'rep srpska'

Načelo nediskriminacije - jedno od temeljnih načela zaštite ljudskih prava i sloboda

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=deklaracija%20o%20nediskriminaciji%20u%20bih&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CCkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.pravst.hr%2Fzbornik.php%3Fp%3D1%26s%http://b54.in/odm3D5&ei=R5XSTpG1Houbtwfn9MyjCA&usg=AFQjCNG4mwk45hHgXJKVQk786H77T40jdg

Posto se nazivom rs nepobitno grubo vrsi Diskriminacija nad ostala dva konstitutivna naroda Hrvatima i Muslimanima te svim ostalim Nesrbima  pozivam sve koji se bore protiv Diskriminacije da potpisu ovu peticiju  koja ce zakljucno biti upucena svim relevantnim  svjetskim institucijama do VS i UN

Sukladno  Ustavu RBiH  jedinom legalnom i verificiranom Te svim mogucim Rezolucijama o ljudski

m pravima Univerzalnoj rezoluciji Evropske povelje o nepovredivosti i postivanju zagarantovanih osnovnih ljudski prava Pravo na Nedeskriminaciju

U      s      t       a      v

Republike Bosne i Hercegovine

Nedjelja, 14. mart/ožujak 1993. SARAJEVO

Na osnovu člana 5. Uredbe sa zakonskom snagom o provođenju Odluke Republičkog referenduma ("Službeni list RBiH", broj 2/93) i člana 49. Poslovnika Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list SRBiH", broj 37/91 i RBiH broj 5/92), Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 24. februara 1993. godine, donijelo je

Član 1.

Republika Bosna i Hercegovina je suverena i nezavisna država ranopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine -Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive.

Član 2.

Građani, narodi Bosne i Hercegovine - Srbi, Hrvati, Muslimani i pripadnici drugih naroda koji u njoj žive ostvaruju svoja suverena prava u Republici Bosni i Herceg