Peticija za zabranu gradnje džamija u osmanskom stilu u RH

Na dnu stranice je mjesto za potpis ankete (možete potpisati i anonimno, odnosno bez javne objave potpisa).

 

Sisačka gradonačelnica je s predsjednikom Mešihata Islamske zajednice Hrvatske potpisala ugovor o gradnji Islamskog kulturnog centra u Sisku. Taj centar će se početi graditi 2016. godine kada i Islamska zajednica slavi 100. godišnjicu službenog priznanja u Hrvatskoj.

 

Taj objekt bi trebao izgledati ovako (slika iz Jutarnjeg lista):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekt na slici je tipičan primjerak osmanske kulture (okrugla kupola s visokim okruglim tornjem - minaretom).

Džamija u osmanskom stilu u Turskoj:

 

Muslimani u Sisku su lojalni hrvatski građani i zaslužuju imati svoj vjerski objekt u svojem gradu. No muslimani u Hrvatskoj su i građani Europe i pripadaju europskom kulturnom krugu, a ne turskom osmanskom. I gradnja ovakvog objekta u stranom osmanskom stilu bi naše muslimane otuđila od osjećaja pripadnosti europskoj kulturi i civilizaciji i ostavila im osjećaj da pripadaju civilizaciji Bliskog Istoka i da moraju baštiniti osmansku kulturu kao svoju. Time bi se i ojačao utjecaj radikalnih islamskih ideologija koje žele prodrijeti i u srca naših europskih muslimana.

 

Uz to što bi se same muslimane udaljilo od osjećaja pripadnosti europskoj civilizaciji, i sam dio grada u kojem bi se nalazio takav objekt bi poprimio izgled neperspektivne, zaostale bliskoistočne sredine. Time bi se povećala želja za iseljavanjem lokalnog stanovništva iz ionako neperspektivnog grada Siska, grada u kojem je sve manje radnih mjesta i u kojemu mladi jako teško osiguravaju svoju budućnost.

 

U drugim zemljama u svijetu, narodi koji su primili islam, nisu odbacili svoju izvornu lokalnu kulturu, već su integrirali islam s elementima svoje kulture, zadržavajući osjećaj bliskosti sa svojim sunarodnjacima druge vjere i osjećaj pripadnosti svojoj izvornoj civilizaciji.

 

Džamije u Kini:

Kao što se može vidjeti iz slika Kinezi nisu gradili džamije u osmanskom stilu, nego su arhitekturu prilagodili svojoj kineskoj kulturi.

 

Džamije u Maleziji:

 

 

Džamije u Indoneziji:

 

 

Džamija u Mjanmaru:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čak su i crnci u Africi prilagodili arhitekturu džamija svojoj kulturi:

Džamija u Gani:

 

 

 Džamija u Maliju:

 

 

 Džamija u Nigeru:

 

 

 Džamija u Mauretaniji:

 

 

 

Ni u Izraelu se ne grade džamije u osmanskom stilu. Minaret u Izraelu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I u Kirgistanu drže do svoje lokalne kulture. Minaret u Kirgistanu:

 

 

Džamije u Hrvatskoj bi trebale biti prilagođene hrvatskoj srednjoeuropskoj kulturi i time približavati hrvatske muslimane hrvatskoj i europskoj kulturi, davajući im osjećaj da je to njihovo mjesto i da tu zaista pripadaju. Gradnjom objekata u osmanskom stilu, muslimanima se nameće stigma nepoželjnog stranog elementa zaostalog nakon osmanske okupacije i samo će uzrokovati udaljavanje muslimana od svojih sugrađana druge vjere, namećući im, uz vjersku, i umjetnu kulturnu razliku koja zapravo i ne postoji, jer oni pripadaju našoj, europskoj kulturi, a ne osmanskoj bliskoistočnoj.

 

Hrvatski i bosanski muslimani su uvijek težili pripadati europskoj kulturi i civilizaciji:

"Uvijek sam imao na umu samo jednu misao, a to je da bosanskim muslimanima pružim mogućnost za bolji život... Mi bosansko-hercegovački muslimani uvijek smo imali prijatelja koji su mislili da će nam urediti naš život mimo svega svijeta, mimo Europe: moje mišljenje to nije nikad bilo. Uvijek sam mislio da trebamo skupa biti, da trebamo skupa raditi sa našom braćom Hrvatima katolicima, pa da ostvarimo i sebi ljepši život, kakav su oni bili u stanju sebi stvoriti." - Ademaga Mešić

 

Tek od zadnjeg rata, u kojem su dobrovoljci iz arapskih zemalja u redovima Armije BiH širili svoju radikalnu verziju islama među domaćim muslimanima su se počele pojavljivati težnje određenih krugova među našim muslimanima da oni pripadaju osmanskoj kulturi i civilizaciji:

 

"Ovako kad vas vidim, ne mogu da prepoznam koji je Bošnjak, a koji Turčin, jer svi ste isti kao da vas je jedna majka rodila. Ovdje moramo biti jedno, ne možemo dvoje i zato predlažem da svi mi ovdje budemo Turci. Nas ovdje zovu Turcima, mi vičemo da nismo i sve što više vičemo da nismo, oni sve više viču da jesmo. I mi jesmo Turci, po našem povijesnom sjećanju, povijesnom određenju, identitetu islama koji su nam Turci donijeli." - Mustafa Cerić

 

Taj isti efendija Cerić je i ekstremističke vehabijske zajednice u Bosni i Hercegovini nazivao "novim muslimanima" i opravdavao njihovo djelovanje.

 

Hrvatsko društvo ne smije dopustiti da ta linija odvuče naše muslimane u svojem smjeru i da ih otuđi od osjećaja pripadnosti hrvatskoj i europskoj kulturi i civilizaciji i da time stvori plodno tlo za razvoj ekstremističkih ideologija koje dolaze iz Bliskog Istoka i još bližih uporišta tih ideologija u susjednoj Bosni i Hercegovini.

 

Građani Hrvatske se moraju probuditi i zaštitit i sebe i svoju braću, hrvatske muslimane, od nametanja štetnih stranih ideologija i umjetnih pripadnosti nekoj tuđinskoj kulturi, a i svoju zemlju od nametanja strane kulture pod krinkom "vjerske tolerancije" (jer iz primjera džamija u drugim civilizacijama se jasno vidi da islam kao vjera nema veze s pripadnošću nekoj kulturi).

 

Ovo nije peticija protiv gradnje džamija, nego protiv gradnje u tuđinskom stilu i protiv nametanja osmanskog naslijeđa hrvatskim muslimanima. Džamije u Hrvatskoj se mogu i moraju graditi u skladu s hrvatskom srednjoeuropskom kulturom.

 

 

Hrvatski Sisak je obranio Hrvatsku i cijelu Europu od Osmanlija, a sada mu prijeti nova osmanska invazija i pokušaj vabljenja njegovih lojalnih građana islamske vjeroispovjesti u Osmanlije! Nakon Siska će doći na red i drugi hrvatski gradovi u kojima će se pokušati populacija naših hrvatskih, europskih muslimana iskoristiti za širenje osmanske kulture i utjecaja. U planu su džamije i u Puli i Osijeku, a mogu se čuti i naznake gradnji na mnogim drugim lokacijama. Ako se džamije budu gradile u osmanskom stilu (kao što je već napravljeno u Zagrebu i Rijeci), to će biti veliki udarac na kulturnu sliku Hrvatske i velik korak unazad za integraciju muslimana u hrvatsko europsko društvo.

 

Zato potpišite peticiju i spasite tisućljetnu hrvatsku kulturu i narod od štetnih stranih podvala!

 

Ako se bojite islamista, peticiju možete potpisati i anonimno (samo odaberete opciju "Ne" na pitanje "Da li želite da vaš potpis bude dostupan javnosti?"), tako da se ne morate brinuti za svoj život ili se sramiti pred svojim "multi-kulti tolerantnim" društvom zato što ste potpisali peticiju.

 

Hvala na sudjelovanju!


Zabrinuti građanin Siska    Kontaktirajte pokretača peticije