Peticija za zaustavljanje testiranja 5G mreže u Zagrebu

Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetskog zračenja (HUZEZ) poziva građane Zagreba da pruže podršku dolje navedenom Prijedlogu zaključka o zaustavljanju testiranja 5G mreže u Zagrebu. O tome će Skupština raspravljati na 36-oj sjednici, 10.09.2020.g. Predlagatelj zaključka je Klub zastupnika SDP. 
 

ZAKLJUČAK
o baznim stanicama telekomunikacijske infrastrukture i uvođenju 5G tehnologije

1. Skupština Grada Zagreba izražava nezadovoljstvo načinom rekonstrukcije i nadogradnje na 5G mrežu, na lokacijama baznih stanica koje nemaju uporabnu dozvolu i nisu postavljene u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17) te nisu poštovani kriteriji za postavljanje baznih stanica propisani člankom 44. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba
(Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07, 8/09, 7/13, 9/16, 12/16 – pročišćeni tekst, dalje u tekstu GUP).

2. S obzirom na to da neke postojeće bazne stanice nemaju potrebnu dokumentaciju te rade bez uporabne dozvole, trenutna i buduća nadogradnja i postavljanje opreme za 5G mrežu na tim baznim stanicama je nezakonita.

3. Gradska skupština Grada Zagreba traži od teleoperatera da obustave testiranje opreme za 5G mrežu na lokacijama gdje su trenutno postavljene.

4. Prije postavljanja opreme i testiranja 5G mreže potrebno dostaviti studiju o učincima 5G mreže na zdravlje ljudi i utjecaj na prostor i okoliš kako bi se zadovoljio članak 25. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17) koji propisuje obavezu planiranja elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI), na način kojim se ne ograničuje razvoj elektroničke komunikacijske mreže i elektroničke komunikacijske infrastrukture, pri čemu se osobito moraju zadovoljiti zahtjevi zaštite ljudskog zdravlja, zaštite prostora i očuvanja okoliša.

5. Gradska skupština Grada Zagreba traži od teleoperatera da poštuju sve zakonske regulative i procedure te odluke i propisane kriterije lokalne samouprave prije postavljanja bilo kakve telekomunikacijske opreme, a naročito opreme za 5G tehnologiju.

6. Ovaj Zaključak dostavlja se Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti, koja je dužna po primitku ovog Zaključka isti proslijediti svim relevantnim čimbenicima koji djeluju na području Grada Zagreba.

7. Ovaj zaključak bit će objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja    Kontaktirajte pokretača peticije

Potpišite ovu peticiju

Potpisivanjem prihvaćam da će Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja moći vidjeti sve informacije koje navedem u ovom obrascu.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.


Dajem privolu za obradu informacija koje dostavim u ovom obrascu za sljedeće svrhe:
Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...