PETICIJOM PROTIV PRETJERANOG POSKUPLJENJA ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA I ODLUKE O NAČINU PRAŽNJENJA ISTOGA NA PODRUČJU GRADA SVETE NEDELJE

      U  prosincu 2023 godine Zajednica ponuditelja koju predstavlja MULL-TRANS d.o.o. uz suglasnost gradske vlasti obavjestila je stanovnike grada Sveta Nedelja kako će od 1. siječnja 2024 godine plaćati u prosjeku 75% veću cijenu usluge odvoza komunalnog otpada.                                                                                                Primjerice, stanovnici Grada od 1.lipnja 2022 godine su plaćali 7,50 Eura, od 1.siječnja 2023 godine 13,28 Eura te od 1. siječnja 2024 godine 23,44 Eura što je poskupljenje od 312% u vremenu od 18 mjeseci, a 75% u odnosu na prosinac 2023 godine za spremnik od 120 litara i četiri pražnjenja mjesečno.   

 Odvoz reciklabilnog komunalnog otpada (papir i plastika) odvozi se jedan puta mjesečno što je za mnoga kućanstva također nedovoljno. Isto tako logično i svrsishodno bi bilo ako se teži ZELENIM POLITIKAMA  da se smanji broj odvoza i poveća recikliranje. Trebao  bi se naplaćivati prvi odvoz otpada najjeftinije a četvrti najskuplje, što je trenutno obrnuto.

U travnju 2022 godine Grad Sveta Nedelja potpisao je ugovor s gore navedenim  koncesionarom te je na sjednici Grada gradonačelnik Dario Zurovec izložio kako će mjesečni iznos za četiri pražnjenja iznositi oko 100,00 kuna (13,27 Eura) te se cijena ne bi trebala mijenjati do 2032 godine. Cit „Razlozi za eventualnu promjenu morali bi biti vrlo jaki ali u tom slučaju Grad bez ikakve nadoknade koncesionaru može s njim raskinuti ugovor“ te ja naglasio da je Grad Sveta Nedelja sa ovakvim ugovorom među prvima svrstana u gradove koji poštuju zakon i Europsku direktivu da onaj koji onečišćuje okoliš to treba i platiti.

Tražimo da:      Grad Sveta Nedelja kao potpisnik povuče odluku (suglasnost) iz 6. studenog 2023 godine kojom je odobrio predloženo poskupljenje pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Sveta Nedelja prema koncesionaru.  (SUGLASNOST na Cjenik – u prilogu ovoj peticiji).

Ukoliko je Grad Sveta Nedelja veliki zagovornik „ZELENIH POLITIKA“ neka preuzme teret plaćanja istih subvencioniranjem te se javno zauzme za maksimalno smanjenje poskupljenja jer smatramo da je navedeno poskupljenje „vrlo jak razlog“ tome.

PETICIJU ĆEMO PRIKUPLJATI 30 DANA OD OBJAVE           

I POTPISE URUČITI  GRADU SVETA NEDELJA

  POTPIŠI AKO SI PROTIV POSKUPLJENJA NA RAČUN STANOVNIKA GRADA SVETE NEDELJE!

Pokretač peticije je hrvatska politička stranka MOST Sveta Nedelja  i politički NEOVISNI GRAĐANI Grada Svete Nedelje

 

 

slika_kanti_smeća.jpgSUGLASNOST_ZA_ODVOZ_OTPADA.jpg


Hrvatska politička stranka MOST Sveta Nedelja i NEOVISNI GRAĐANI    Kontaktirajte pokretača peticije