Podrška u sprečavanju gradnje koja briše vizure Gornjeg i Donjeg grada te srozava kvalitetu življenja

Poštovani sugrađani,

prije dugo godina srušen je dio Alagovićeva perivoja, a radi se o k. č. 461, k. o. Centar. Na navedenoj čestici danas se nalazi parkiralište. Dugo je godina bila predmetom spora i ovrha te je po najnovijem projektu na njoj planirana izgradnja poslovno-stambene zgrade, a što je rezultat promjena GUP-a, odnosno njegova članka 60. gdje se navode iznimke od građenja u dijelu povijesno-urbane cjeline našeg Grada. Ovaj srušeni spomenik naglo je nestao s liste Zavoda za zaštitu kulturnog dobra, a i u katastar je upisano dvorište bez objekta. Zahvaljujući "točkastoj" prilagodbi GUP-a, čak je i u zaštićenoj podsljemenskoj zoni proglašena namjena zemljišta mješovita poslovno-stambena, a uvjeti dozvoljenih tlocrtnih i bruto površina objekata mogu "iznimno" biti i sasvim neprilagođeni obilježjima ulice i kvarta u kojem se žele graditi (pogledati članak 60. gdje se posebno spominju ulice naše Gradske četvrti).
Prijedlog za izgradnju četverokatnice koja je viša od zgrade na sjevernoj strani parcele - zgrada na adresi Medveščak 111, Nova Ves 94 jer se visine poklapaju s visinom krova i dimnjaka postojeće zgrade gdje se jasno vidi uvučeni zadni kat koji premašuje visinu zabatnih zidova susjedne zgrade. Time se zaklanja sunce odnosno stvara sjena, gubi pogled, a zgrada na sjevernoj strani dobiva zatvoreni svjetlarnik na južnoj strani. Dakle kompletno susjedstvo ima nižu kvalitetu stanovanja i nekretnine gube na atraktivnosti, ali radi se po GUP-u za koji je već ranije osuđeno čak 6 bivših Bandićevih suradnika, dok su u tijeku i drugi postupci zbog pogodovanja izmjenom GUP-a.
Kolni ulaz s Nove Vesi , pod pravim kutom na uskoj cesti s pročeljem koje je na samoj međi, neposredno uz ulaz u skladište Konzuma gdje se i sad javljaju problemi kod dostave robe kamionima.
Molimo vas da iskažete svoje protivljenje gradnji temeljenoj na projektu koji bi svojim volumenom (visina, tlocrtna površina, odmak od međe katastarske čestice) bio u standardu srušenog objekta te da se odgovorne upita što je s presudama nadležnih sudova kojima je naložen povrat u prijašnje stanje, odnosno ponovna izgradnja povijesno-kulturnog dobra. Tražimo podršku u sprečavanju ovakve gradnje koja briše vizure Gornjeg i Donjeg grada te srozava kvalitetu življenja.

 

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize Sanja Šarac to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ILI

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...