Ponovno usustavljanje Kabineta za ranu intervenciju Caritasa Zadarske Nadbiskupije

Poštovani Grade, 


nedavnom obustavom usluge Kabineta za ranu intervenciju Caritasa Zadarske Nadbiskupije, Vaši najmlađi, najranjiviji Zadrani, djeca s teškoćama u razvoju mlađa od 3 godine života, ostali su bez jedinoga besplatnog, sustavnog stručnog oblika pomoći razvoju.
Takva je situacija krajnje zabrinjavajuća i traži trajno rješenje s požurnicom.


Kao roditelji djece u takvoj potrebi, ali i kao Vaši svjesni građani, koji vlastitim radom doprinosimo proračunu, izjašnjavamo se da ne možemo pristati na polovična rješenja. 
Naša djeca posjeduju građansko pravo imati odgovarajuću stručnu pomoć razvoju koji je prepoznat kao ometen ili postoji sumnja da je tome tako.

Naše je traženje PONOVNO USUSTAVLJANJE USLUGE KABINETA ZA RANU INTERVENCIJU I FORMACIJA INTEGRIRANOG STRUČNOG TIMA (edukacijski rehabilitator, radni terapeut, logoped, psiholog) u adekvatnim radnim (redovna ispata plaća djelatnicima od Grada, rad na puno radno vrijeme), prostornim i materijalnim uvjetima (dovoljno radnog materijala bez potrebe financiranja istoga od strane zaposlenika).

Kabinet je bio stručna podrška, utjeha i nada djeci koja dobno spadaju u ranu intervenciju (do 3 godine života, iznimno do 6 godina) i kod koje je upravo rana podrška presudna za budući razvoj i funkcionalne mogućnosti. Izostankom iste, dijete nenadoknadivo gubi rehabilitacijsko vrijeme, a to zadržava i produbljuje postojuće probleme, od kojih su se mnogi, adekvatnim stručnim tretmanom, mogli djelomično ili trajno ukloniti.

Financijska moć svih građana nije jednaka. Mnogi žive na rubu siromaštva ili jesu siromašni. Djece s razvojnim teškoćama sve je više. Kabinet je kapacitirao preko 200 korisnika godišnje.

Usustavljanjem Kabineta svi bi mali građani Zadra imali jednake rehabilitacijske mogućnosti. Danas, imaju ih isključivo djeca platežno sposobnih roditelja jer usluge privatnika logopeda i edukacijskih rehabilitatora koštaju više od 200 kuna za 45 minuta terapije (preporučena potreba je 3-4 tretmana tjedno).

Minuli je Kabinet bio i iznimno vrijedno obiteljsko savjetovalište. Suočeni s teškoćama svoje djece, mnogi su roditelji izloženi psihičkoj traumi.

Molimo Vas da uvažite traženje koje iznosimo, kako bi Zadar bio grad čistoga "lica" i kako bismo živo osjetili jednakost i dostojanstvo našega života i rada u njemu.

Zahvalni roditelji i sugrađani


Daniela Dunat Amon    Kontaktirajte pokretača peticije

Potpišite ovu peticiju

Potpisivanjem prihvaćam da će Daniela Dunat Amon moći vidjeti sve informacije koje navedem u ovom obrascu.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.


Dajem privolu za obradu informacija koje dostavim u ovom obrascu za sljedeće svrhe:
Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...