Predprijave na specijalistički diplomski stručni studij MTS

Predprijave na specijalistički diplomski stručni studij Menadžment turizma i sporta na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu.


Međimursko veleučilište u Čakovcu    Kontaktirajte pokretača peticije