PREDSTAVKA (PETICIJA) ZA PREKID SVIH DALJNJIH RADOVA I ISTRAŽNIH RADNJI NA PROJEKTIMA IZGRADNJE VJETROPARKOVA “VILINJAK” I “KAMENJAK” na području Splitsko-Dalmatinske županije, općina Lovreć

U skladu s Ustavom Republike Hrvatske i člankom 63. Zakona o referendumu i drugim oblicima sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne/regionalne samouprave (NN 33/96, 92/01, 44/06, 58/06, 69/07, 38/09, 100/16, 73/17), mi, potpisnici/e predstavke (peticije) od nadležnih tijela (Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Splitsko-dalmatinske županije, općina Lovreć) zahtijevamo da se iz regionalnog i lokalnih prostornih planova izbaci plan izgradnje vjetroelektrane Vilinjak i Kamenjak te u skladu s tim prekinu sve istražne radnje na projektu zbog sljedećih razloga:
1.     Izgradnja vjetroelektrana Vikinjak i Kamenjak trajno će naštetiti zaštićenim vrstama divljih životinja čija su staništa na područjima ekoloških mreža u neposrednoj blizini planirane lokacije vjetroelektrana Vikinjak i Kamenjak (u skladu s Rješenjem Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o obvezi izrade Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu izdanim 24. studenog 2021. KLASA: UP/I 612-07/21-60/69);
2.     Izgradnja vjetroelektrana Vilinjak i Kamenjak trajno će naštetiti kvaliteti života lokalnog stanovništva koje živi u obližnjim naseljima (a) zbog treperenja sjene koju stvaraju turbine vjetroagregata prilikom rada, a što je na razini Europske unije prepoznato kao problem, b) zbog kontinuirane buke koju vjetroagregati proizvode prilikom rada, c) zbog vizualnog doživljaja krajolika koji je jedan od osnovnih preduvjeta za pozitivne trendove razvoja turizma na ovom već opustošenom području i sl.)
3.     Izgradnja vjetroelektrana Vilinjak i Kamenjak neće donijeti financijsku korist proračunima jedinica lokalne samouprave na čijem bi se području trebala graditi zbog nedostatnog vjetropotencijala (u odnosu na neka druga područja u Republici Hrvatskoj), a imajući na umu činjenicu kako je upravo on ključan faktor za iznose sredstava koji bi se trebali prelijevati s investitora na lokalne proračune.


Jasna Katić

u ime mještana zaseoka Katići

Kontaktirajte pokretača peticij

Potpišite ovu peticiju

By signing, I accept that Jasna Katić will be able to see all the information I provide on this form.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes:
Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...