Izmjena čl.47. Zakona o prijevozu u linijskom i obalnom pomorskom prometu