PROŠIRENJE OVLASTI U TIMOVIMA T2 HITNE MEDICINE !

Poštovani turisti, gosti i građani Hrvatske većina vas je upoznata s reformom Hitne medicinske pomoći kojom se željela postići brža, kvalitetnija i dostupnija hitna medicinska pomoć.

Reforma je provedena ali s reformom se pojavila i hrpa problema uz kršenje zakonskih regulativa a problematiku u hitnoj medicinskoj pomoći nitko ne rješava.

Jedan od većih problema pojavio se s novim ekipama T2 koje su po priopćenju HKMS a sukladno pozitivnim propisima, definirane da Tim 2 hitne medicinske pomoći čine: medicinska sestra – medicinski tehničar specijalist u djelatnosti hitne medicinske pomoći (s valjanim Odobrenjem za samostalan rad specijaliste HMP-a) i najmanje medicinska sestra-medicinski tehničar ( s valjanim Odobrenjem za samostalan rad). Medicinska sestra – medicinski tehničar može provoditi isključivo postupke iz djelokruga rada za koji posjeduje izdano Odobrenje za samostalan rad.

Novi timovi hitne medicinske pomoći-T2 su osnovani i evo rade već nekoliko godina a u nijednom timu T2 nema medicinske sestre/tehničara specijalista u djelatnosti hitne medicinske pomoći (s valjanim Odobrenjem za samostalan rad specijaliste HMP-a) što znači da timovi T2 rade suprotno pozitivnih propisa i tumačenja Komore med.sestara/tehničara.

Komora nalaže da medicinska sestra/medicinski tehničar može provoditi isključivo postupke iz djelokruga rada za koji posjeduje izdano Odobrenje za samostalan rad a u odobrenju je zabranjeno davanje parenteralne terapije bez nadzora liječnika.

Timovi T2 izlaze na teške hitne intervencije kao što su prometne nezgode, padovi, ozlijeđivanja, alergijske reakcije, požari itd kao i timovi T1 u kojima je liječnik.

Bez nadzora liječnika T2 ekipe ne smiju samostalno ni postaviti venski put i dati infuziju obične fiziološke otopine iako vide i znaju da bi to pomoglo kod krvarenja, snizenog tlaka, visoke temperature itd., ne mogu dati ni Adrenalin kod oživljavanja ili anafilaktičkog šoka gdje u par minuta može doći do smrtnih posljedica...

Medicinske sestre/tehničari u timovima T2 trenutno riskiraju svoju licencu i krše zakon jer u nekim trenucima moraju reagirat po svojoj savjesti i humanosti pa dati pacijentu infuziju ili Adrenalin da bi pomogli i održali pacijenta na životu do dolaska liječnika. Zamislite situaciju gdje vidite da čovjeka boli ili umire i vi imate lijek koji znate da bi mu pomogao ali mu ne smijete dati...

T2 ekipe bi proširenjem ovlasti davanja parenteralne terapije za samo nekoliko lijekova u najkritičnijim situacijama mogle puno toga samostalno riješiti i spasiti ljudske živote...

Smatramo da bi Ministarstvo zdravstva moglo donijeti pravilnik za davanje parenteralne terapije u T2 timovima za samo određene situacije bez dodatne edukacije jer smatramo da smo za to dovoljno educirani, ili neka se što prije započne sa edukacijom jer ovakvo stanje u hitnoj medicinskoj službi ne odgovara nikome a najmanje pacijentima !

 

Zato dragi građani Republike Hrvatske te strani turisti koji u Hrvatsku rado dolaze, podržite ovu peticiju da se ne bi događale ovakve situacije.

www.vecernji.hr/dalmacija/jos-jedna-zrtva-preustroja-hitne-medicinske-pomoci-344191

Nakon 10.000 potpisa peticiju ćemo uputiti na adresu predsjednice Republike Hrvatske, predsjednika Hrvatskog sabora, Mnistarstvo zdravstva i HKMS.

 


dražen volf-T2 Okučani    Kontaktirajte pokretača peticije