Protiv izgradnje dijela brze ceste Osojnik - Zračna luka Čilipi koji bi trebao prolaziti kroz područje zaštićenog krajobraza Rijeke dubrovačke

Poštovani,

Mi niže potpisani birači, građani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Rijeke dubrovačke i Grada Dubrovnika ovim, temeljem odredbi članka 63. i čanka 65. stavak 1. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave, te članka 46. Ustava Republike Hrvatske, predlažemo i tražimo da odustanete od projekta izgradnje dijela brze ceste Osojnik - Zračna luka Čilipi koji bi trebao prolaziti kroz područje značajnog krajobraza Rijeke dubrovačke i u neposrednoj blizini izvora rijeke Omble, vrela života Grada Dubrovnika, te kroz zaštićeno područje europske ekološke mreže Natura 2000 - Paleoombla - Ombla.

 

Obrazloženje:

Planiranu izgradnju dijela brze ceste Osojnik - Zračna luka Čilipi, koji bi trebao prolaziti kroz područje značajnog krajobraza Rijeke dubrovačke i u neposrednoj blizini izvora rijeke Omble, te kroz zaštićeno područje europske ekološke mreže Natura 2000 - Paleoombla - Ombla, smatramo štetnom i neprihvatljivom za zaštitu prirode i okoliša, za zaštitu i očuvanje izvora rijeke Omble, vrela života Grada Dubrovnika i izvora iz kojeg se vodom za piće opskrbljuje Grad Dubrovnik i za zaštitu i očuvanje drugih izvora vode za piće, odnosno pitkih voda u Rijeci dubrovačkoj (Žljebi iznad Petrova sela, Tundrača iznad Mokošice, Sv. Nikola u Dračevu selu, Točak u Prijevoru, Vrelo u Šumetu, Milatovica i Bota u Staroj Čajkovici, Orovac, Račevica i Sv. Kuzma i Damjan u Knežici), za očuvanje zdravlja i kvalitete života, privređivanja i stanovanja stanovnika Rijeke dubrovačke, za očuvanje i zaštitu povijesne, kulturne i arheološke baštine i graditeljskog naslijeđa Rijeke dubrovačke, za zaštitu biljnih i životinjskih staništa u Rijeci dubrovačkoj, te u konačnici i prometno nepotrebnom za stanovnike Grada Dubrovnika i stoga se odlučno protivimo toj izgradnji i predlažemo i tražimo da odustanete od te izgradnje i odbijete u cijelosti sporni projekt izgradnje dijela brze ceste Osojnik - Zračna luka Čilipi koji bi treba prolaziti kroz područje značajnog krajobraza Rijeke dubrovačke i u neposrednoj blizini izvora rijeke Omble, te kroz zaštićeno područje europske ekološke mreže Natura 2000 - Paleoombla - Ombla.


Gradski kotar Komolac    Kontaktirajte pokretača peticije