PROTIV NOVOG CJENIKA OBRAČUNA OTPADA OD 1.4.2021. 6.MAJA D.O.O. NA PODRUČJU GRADA UMAGA

PETICIJU POKREĆE : ZELENI UMAG – građanska inicijativa

PETICIJA SE UPUĆUJE U ELEKTRONSKOM OBLIKU :

1.      Grad Umag , G.Garibaldi 6, 52470 UMAG

2.      6. maj d.o.o. Tribje 2 Umag

3.      Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja , Radnička c. 80 , 10000 ZAGREB

NAZIV PETICIJE : PROTIV NOVOG CJENIKA OBRAČUNA ODVOZA OTPADA

SVRHA PETICIJE : PROTIV NOVOG CJENIKA OBRAČUNA I ISTE MINIMALNE CJENE ZA SVE SPREMNIKE

Kao građani Umaga i korisnik usluga 6.Maja d.o.o. , usluga odvoza komunalnog otpada

ne slažemo se sa cjenikom Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada za područje Grada Umaga – vrijedi od 01.04.2021. godine    objavljenom na web stranicama 6.maj.d.o.o. Umag sa slijedećim :

1. U cijenik nije objavljena suglasnost na cjenik od Grada Umag . 

2. Nije prikazan i iskazana kalkulacija cijene usluge. 

3. Prema točki Cijena CMJU ( Cijena minimalne javne usluge ) za kućanstva je određena ista za sve spremnike 51,07 kn / mjesečno, što je u suprotnosti sa zakonskim odlukama.  U suprotnosti je i sa Cjenikom javne usluge prikupljanja otpada sa područja gradova Buja i Novigrada, te općina Brtonigla, Oprtlja i Grožnjana. Time se građani Umaga stavljaju u nepovoljni položaj u odnosu na građane navedenih gradova i općina, gdje taj isti 6.maj d.o.o. obavlja uslugu odvoza komunalnog otpada. Iako je prema cjeniku, objavljenim na web stranicama 6.maja, prije cjenika od 1.04. važio stari cjenik koji je predvidio cjenu minimalne usluge u odnosu na veličinu zaduženog spremnika, ovaj novi cjenik predviđa jedinstvenu cijenu. 

CJENIK.png

Dakle, Ne SLAŽEM se sa jedinstvenom minimalnom cijenom javne usluge od 51,07 kn, jer time nećemo biti motivirani da recikliramo otpad, a niti nije fer i korektno da se isto plaća za jedan spremnik od 60 litara ili 360 litara. Odvajanje otpada i odvoz otpada nisu luksuz, te Grad Umag mora svoje građane motivirati da imaju čim manje komunalnog otpada, tj. da se on već na kućnom pragu razvrstava. 

Zadržavanjem sa sve spremnike CMJU od 51,07 kn, oštećeni su prije svega umirovljenici i članovi sa jednom do dve osobe kojima je iz iskustva dovoljan spremnik od 80 litara i čija je cijena za područje Novigrada 32,55 kn /mjesec .

Time se takve obitelji godišnje opterećuju za 240 kn više bez PDVa. 

ŽELIMO DA SE OBAVEZNO ODRŽI JAVNA TRIBINA, TE DA SE CJENIK USKLADI SA DRUGIM OPĆINAMA I GRADOVIMA NA KOJIMA 6.MAJ D.O.O. VRŠI USLUGU.

SLAŽEM SE SA NAVEDENIM I TO POTVRĐUJEM SVOJIM POTPISOM. 

SADRŽAJ PETICIJE :

1.     NASLOVNICA - predhodna stranica

2.     OBRAZAC ZA PRIKUPLJANJE POTPISA - 

*Ova peticija se poziva na zaštitu Vaših osobnih podataka temeljem Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) (EU) 2016/679 te da sve podatke prikuplja zbog potreba i u svrhu peticije . Nitko ne smije koristiti, upotrebljavati i kontaktirati vas radi potpisa peticije jer time krši GDPR. **Ukoliko ste potpisali online peticiju ne treba potpisivati i peticiju u pisanom obliku.


ZELENI UMAG - građanska inicijativa    Kontaktirajte pokretača peticije

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize ZELENI UMAG - građanska inicijativa to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ILI

Primit ćete e-mail s poveznicom kako biste potvrdili svoj potpis. Kako bi bili sigurni da primate naše e-mailove, molimo dodajte info@peticijeonline.com u svoj adresar ili popis sigurnih pošiljatelja.

Molimo uzmite u obzir da ne možete potvrditi svoj potpis odgovarajući na ovu poruku.
Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...