Protiv prodaje dječjeg vrtića "Cvrčak" u Moeli

viber_image_2020-11-13_20-20-452.jpg

PETICIJU POKREĆE : IDS Istarski Demokratski Sabor, Udruga građana “Naši ljudi/Gentenostra” i građanska inicijativa „ZELENI UMAG,“ Istarskom strankom umirovljenika – Partito istriano dei pensionati ISU-PIP podružnica Umag

PETICIJA SE UPUĆUJE :

1.Grad Umag , G.Garibaldi 6, 52470 UMAG n/r gradonačelnika

2.Vijećnicima Gradskog Vijeća Grada Umaga

NAZIV PETICIJE : ZA DJEČJI VRTIĆ „CVRČAK“ – PROTIV PRODAJE !

SVRHA PETICIJE : ZADRŽAVANJE NAJLJEPŠEG GRADSKOG VRTIĆA „CVRČAK“ TE SPRIJEČAVANJE PRODAJE SVIH ČESTICA KOJE ČINE INTEGRALNU ČESTICU VRTIĆA k.č. 2801/ 1 k.č. 2801/2 k.č. 2801/3 k.o. Umag

Kao građani Umaga i ostali zainteresirani ne slažemo se sa odlukom GV grada Umaga od 28. listopada 2020. donesenoj na 23.sjednici GV Grada Umaga o prodaji čestice k.č. 2801/2 k.o. Umag

Čestice k.č. 2801/1 k.č.2801/2 i k.č.2801/3 k.o. Umag nekada su bile jedna jedinstvena čestica k.č. 2801 k.o. Umag te postoje od davnina od dana prvog dječjeg vrtića grada Umaga.

To je dječji vrtić kojega su naši stari ostavili u nasljeđe budućim umaškim naraštajima. Poštujmo djedovinu! Na livadi i uz more i plažu u sklopu vrtića se trebaju igrati i rasti umaški mališani, a u vrtiću čuvati njihove snove, njegovati našu kulturu, vrijednosti i običaje. U njemu treba djecu stalno učiti kako se čuva i štiti svoje. Kako se voli Umag, naše more, obala,  Istra i Hrvatska! Upamtite:”Tko prodaje djedovinu, prodao bi i domovinu!”

Želimo da jednoga dana na ovoj lokaciji sagrade suvremeni Ekološki dječji vrtić u kojem će rasti mali čuvari prirode i našeg povijesno-kulturnog nasljeđa.

Iz tog razloga , prema ljubavi onima koje najviše volimo, umaških mališana i njihove zdravije budućnosti, tražimo da se ne prodaje niti jedna čestica k.č.br. 2801 k.o. Umag.

Ne slažem se sa odlukom GV Grada Umaga o prodaji i protiv samprodaje bilo koje od čestice dječjeg vrtića Cvrčak. TO POTVRĐUJEM SVOJIM POTPISOM.   

*Ova peticija se poziva na zaštitu Vaših osobnih podataka temeljem Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) (EU) 2016/679 te da sve podatke prikuplja zbog potreba i u svrhu peticije . Nitko ne smije koristiti, upotrebljavati i kontaktirati vas radi potpisa peticije jer time krši GDPR.viber_image_202wwwww0-11-13_20-20-45.jpg

 

Petizione per l'asilo nido ''Cvrčak'' di Moell a- CONTRO LA VENDITA DELLA SEDE La petizione viene inoltrata alla Citta' di Umago, via Garibaldi 6, 52470 Umag- Umago, a sindaco e consiglieri cittadini.                                                       

Titolo della petizione Promotori: I.D.S.-D.D.I. , associazioni cittadine ''naši ljudi-Gente nostra'' e ''Zeleni Umag'' , Partito istriano dei pensionati- Sezione di Umago.

La petizione viene indirizzata :

1.Citta' di Umago, G.garibaldi 6, 52470 Umag- Umago ( nelle mani del sindaco).

2. Ai consiglieri del Consiglio cittadino.

Titolo della petizione:''Per l'asilo nido '' Cvrčak'' di Moella-Contro la vendita dell'immobile. Motivo della petizione: mantenimento del piu' bell'asilo umaghese ed impedimento della vendita di tutti i lotti che comportano l'area dell'immobile numerati con il 2801 (dal /1 al /3) del comune catastale umaghese.

In qualita' di cittadini o semplici interessati  NON APPROVIAMO  la decisione emanata in sede di XXIII Consiglio cittadino  del 28 ott. 2020 concernente la vendita del lotto di terreno comunale n.2801.

Le derivanti particelle comunali recanti il numero 2801 ma barrate dal /1 al /3, sono parte integrante del  numero originario e hanno fatto sempre parte del lotto di terreno ospitante l'asilo.

Trattasi dell'asilo lasciatoci in eredita' dai nostri padri e nonni. Rispettiamo le antiche vestigia! Su quel lotto di terreno in riva al mare devono giocare i piu' piccoli come e'  sempre stato. L'istituzione deve continuare ad esistere e preservare i sogni giovanili, le nostre tradizioni, gli usi e i costumi. Bisogna insegnare ai piu' piccoli a rispettare sempre le proprie origini. In tale modo dimostriamo il nostro amore nei confronti della citta', della Regione e del Paese.

Ricordate: chi vende la propria tradizione svendera' anche la Patria! Per tale motivo, quale segno d'amore per quello che ci e' piu' caro, le nostre generazioni piu' giovani e la loro sana crescita, con tale petizione richiediamo che nessun lotto di terreno n.2801 facente capo all'asilo di Moella, sia oggetto di vendita alcuna.

Non sono d'accordo con la vendita di alcun lotto di terreno facente capo all'asilo ''Cvrčak'' di Moella. Lo confermo con l'apposizione della mia firma.

 

 

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize IDS Umag to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ILI

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.

We will not display this information publicly online.Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...